Omg 6, april–maj 2008

Skolverket. (2007). Särskilt stöd i grundskolan. Stockholm: Fritzes.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2007). Skolverkets lägesbedömning 2007. Stockholm: Fritzes.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2007). Bättre koll på läget. Stockholm: Fritzes.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (1997). Kommentar till Grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik. Stockholm: Liber.
Läs mer och ladda ner >>

Skolverket. (2008). Provbetyg, slutbetyg, likvärdig bedömning. Stockholm: Fritzes.
Läs mer och ladda ner >>