Omg 11, 17 nov 2010

Litteratur i påsen ...
Gennow, S. & Wallby, K. (2010). Geometri och rumsuppfattning – med känguruproblem. NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer >>

NCM, Nämnaren. (2010: 2). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 2, 2010 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2010: 3). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 3, 2010 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2010: 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 4, 2010 >>
Prenumerera >>

Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Diskussionsfrågor. Stockholm: Skolverket.
Ladda ner >>

Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? En sammanfattande analys. Stockholm: Skolverket.
Ladda ner >>

Skolverket (2010). Matematiksatsningen 2011. Stockholm: Skolverket.
Ladda ner >>

Skolverket & NCM (2010). Matematikutvecklare – stödmaterial för planering av uppdraget. Stockholm: Skolverket.
Ladda ner >>

Rekommenderade länkar ...
Bergqvist, E., Bergqvist,T., Boesen, J., Helenius, O., Lithner, J., Palm, T. & Palmberg, B. (2010). Matematikundervisningens mål och undervisningens ändamålsenlighet. Grundskolan våren 2009. NCM, Göteborgs universitet samt UFM, Umeå universitet.
Ladda ner >>

Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Helenius,O., Lithner, J., Palm, T. & Palmberg, B. (2010). Matematikundervisningens mål och undervisningens ändamålsenlighet. Gymnasiet hösten 2009. NCM, Göteborgs universitet samt UFM, Umeå universitet.
Ladda ner >>

Skolinspektionen (2010). Undervisningen i matematik i gymnasieskolan. Rapport 2010:13. Stockholm: Skolinspektionen.
Ladda ner >>

Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm: Skolverket.
Ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting (2010). Öppna jämförelser, grundskolan.
Ladda ner >>