Föreläsningar Omg 13, 16 nov 2011

Skolverkets utvecklingsinsatser – pågående och framtida insatser med fokus på den kommande satsningen Mattelyftet
Anders Palm
Se ppt-presentation >>

Matematik ett grundämne – med fokus på de första skolåren
Berit Bergius och Görel Sterner
Se Berits ppt-presentation >>
Se Görels ppt-presentation >> (Bilder med barn som kan identifieras har tagits bort.)

Pågående och planerade insatser – ett historiskt och internationellt perspektiv
Bengt Johansson
Bakgrundsmaterial och referenslitteratur finns här >>

Making sense of negative numbers – en avhandling om förståelse av negativa tal
Cecilia Kilhamn
Se ppt-presentation >>

Matematikutvecklare som resursperson och handledare
Samordning och helhet för utveckling av undervisningen, Gunilla Carlsson
Se ppt-presentation >>

Varför och hur leder man som handledare det kollegiala lärandet utifrån vardagsnära dilemman? Per Fagerström
Se ppt-presentation som pdf >>
Se ppt-presentation, klickbar >>
(Om du får upp en tom sida, titta bland dina hämtade filer.)

Vilka möjligheter och utmaningar har vi mött i den praktiska handledarrollen? Lena Knutsson och Annette Mitiche
Se ppt-presentation >>

SMS-frågor och svar
Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor via sms under dagen. Både de frågor som besvarades från scenen samt övriga finns även besvarade skriftligt.
Läs frågor och svar >>