Matematikutvecklare i regionen

E-postlistorna är lösenordsskyddade pga spam-risken.
Var vänlig kontakta Elisabeth Rystedt för att få användarnamn och lösenord.


Namn och e-postadress till matematikutvecklare i Göteborgsregionen som deltog i

konferensomgång 1 finns här, (pdf) >>

konferensomgång 2 finns här, (pdf) >>

Samtliga deltagare på konferensen i Stockholm 3 maj 2007 finns på samma lista,
se lista, (pdf) >>

konferensomgång 4 finns här, (pdf) >>

Samtliga deltagare på konferensen i Stockholm 30 jan 2008 finns på samma lista,
se lista, (pdf) >>

konferensomgång 6 finns här, (pdf) >>

konferensomgång 7 finns här, (pdf) >>

Samtliga deltagare på TIMSS-konferensen i Göteborg 2 feb 2009 finns på samma lista,
se lista, (pdf) >>

konferensomgång 9 finns här, (pdf) >>

Samtliga deltagare på konferensen i Stockholm 27 jan 2010 finns på samma lista,
se lista, (pdf) >>

Samtliga deltagare på konferensen i Stockholm 17 nov 2010 finns på samma lista,
se lista, (pdf) >>

konferensomgång 12 finns här, (pdf) >>

Samtliga deltagare på konferensen i Stockholm 16 nov 2011 finns på samma listor,
se lista ordnad efter deltagarnas efternamn (pdf) >>
se lista ordnad kommunvis (pdf) >>

konferensomgång 14 finns här, (pdf) >>