RUC

Här finns länkar till samtliga RUC eller motsvarande.

BORÅS
Centrum för skolutveckling(CSU), Högskolan i Borås

FALUN
Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD)

GÄVLE
Pedagogiskt utvecklingscentrum (PUX), Högskolan i Gävle

GÖTEBORG
GRUC-Göteborgsregionens centrum, Göteborgs universitet

HALMSTAD
RUC, Högskolan i Halmstad

JÖNKÖPING
Pedagogiskt utvecklingscentrum – lärande i samverkan (PULS), Högskolan i Jönköping

KALMAR
Regionalt Pedagogiskt Utvecklingscentrum (PUC), Högskolan i Kalmar

KARLSTAD
RUC, Karlstads universitetet

KRISTIANSTAD
Enheten för kompetensutveckling, Högskolan Kristianstad

LINKÖPING
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet

LULEÅ
RUC, Luleå tekniska universitet

MALMÖ
RUC, Malmö högskola

SKÖVDE
RUC, Högskolan i Skövde

STOCKHOLM
RUC, Lärarhögskolan Stockholm

SUNDSVALL
Regionalt utvecklingsnätverk (RUN), Mitthögskola Sundsvall

SÖDRA STOCKHOLM
Södertörns högskola, Omvärldssekretariatet - Skolutveckling

UMEÅ
RUC, Umeå universitet

UPPSALA
Regionalt pedagogiskt kunskapscentrum, Uppsala universitet

VÄNERSBORG
Forum för skolutveckling, Högskolan Trollhättan/Vänersborg

VÄSTERÅS/ESKILSTUNA
DURUC, Mälardalens högskola

VÄXJÖ
RUC, Växjö universitet

ÖREBRO
RUC, ny organisation tar form (pdf)
Örebro universitet