Omg 1, ht 2006

Litteraturen presenterades på konferenserna av Berit Bergius.
Läs presentationen >>

Lusten – lärandets motor, Ulla Lindqvist
Hög tid att lyfta matematiken – Lärarna delegationens hjärtefråga, Göran Emanuelsson & Lars Mouwitz

Berg, G. & Scherp, H-Å. (red). (2003). Skolutvecklingens många ansikten. Myndigheten för skolutveckling. Stockholm: Liber.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Myndigheten för skolutveckling. (2003). Att granska och förbättra kvalitet. Stockholm: Fritzes kundservice (distributör).
Ladda ner bok >>
Låna bok >>
Köp bok >>
Låna studiehandledning >> Ladda ner eller köp studiehandledning >>

Myndigheten för skolutveckling. (2003). Baskunnande i matematik. Stockholm: Fritzes kundservice (distributör).
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Skolverket Rapport 282. (2006). Lusten och möjligheten. Om lärares betydelse, arbetssituation och förutsättningar. Stockholm: Fritzes kundservice (distributör).
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Högskoleverket. (2004). Bildning och matematik. Stockholm: Högskoleverket.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Mouwitz, L. (2001). Hur kan lärare lära? Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Emanuelsson, G. (2001) Svårt att lära – lätt att undervisa. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>


NCM, Nämnaren. (2006: 1,2,3,4). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2006 >>
Nämnaren, nr 2, 2006 >>
Nämnaren, nr 3, 2006 >>
Nämnaren, nr 4, 2006 >>
Prenumerera >>