Föreläsningar Omg 4, ht 2007

I de fall då en föreläsare har haft samma programpunkt på flera orter har dokumentation från den senaste i konferensomgången lagts ut här.

Hur kan forskningen bidra till utveckling av matematikutbildningen?
Johan Lithner, samtliga regioner
Presentation (1,0 MB) >>

Se föreläsningen, del 1 >> (mp4, QuickTime)
Se föreläsningen, del 2 >> (mp4, QuickTime)

Se föreläsningen, del 1 >> (wmv, Windows MediaPlayer)
Se föreläsningen, del 2 >> (wmv, Windows MediaPlayer)

Utvärdering – hur får man reda på effekten av gjorda insatser?
Elisabeth Rystedt, samtliga regioner
Presentation (922 Kb) >>
Länkar:
BRUK >>
Att formulera och utvärdera mål>>
Pilotprojektet: Utvärdering och loggbok >>
Kvalitetsarbete i förskola och skola >>

Kartläggning av matematikundervisning – en nulägesbeskrivning,
matematikutvecklare ger ex från sin egen kommun

Håkan Cajander, region Göteborg
Presentation (983 Kb) >>

Sara Ramsfeldt, region Stockholm
Presentation (459 Kb) >>

Marianne Ebbeståhl och Katarina R-Nilsson, region Sundsvall
Planeringsunderlag >>
Sammanställning >>
Rapport (898 Kb) >>

Angelina Briggner, region Karlstad och Växjö
Presentation (570 Kb) >>
Läs handlingsplan >>
Se enkät >>
Se mall för inventering >>
Se sammanställning av inventering >>
Läs kompetensutvecklingsplan >>

Aktuellt från MSU och Skolverket
Ia Envall, MSU, region Göteborg, Stockholm och Sundsvall
Presentation, MSU (335 Kb) >>
Anna Engdahl, MSU, region Karlstad och Växjö
Presentation, MSU (568 Kb) >>
Wolfgang Dietrich, region Göteborg, Karlstad och Stockholm
Presentation, Skolverket (485 Kb) >>