Föreläsningar Omg 1, ht 2006

OBS! Flera föreläsningar är inspelade. För att titta på filmerna behöver du ha QuickTime installerat. Du kan – till både PC och Mac – ladda ned en gratisversion av QuickTime här >>

Matematik som ämne för utbildning

Anette Jahnke, Region Göteborg, 061121
Se föreläsningen [56 minuter] >>

Jesper Boesen, Region Karlstad, 061127
Se föreläsningen [40 minuter] >>

Lars Mouwitz, Region Stockholm, 061130
Lars Mouwitz avhandling Matematik och bildning: berättelse, gräns, tystnad kan beställas här >>
Läs sammanfattning >>
Lars Mouwitz har intervjuats om sin avhandling i Skolporten, läs här >>
Se föreläsningen [59 minuter] >>

Göran Emanuelsson, Region Sundsvall, 061211
Se föreläsningen [56 minuter] >>

Ola Helenius, Region Växjö, 070110
Se föreläsningen [51 minuter] >>


Learning study
Ulla Runesson, Region Göteborg, 061122
Se föreläsningen [30 minuter] >>

Vilka kunskaper (ut)värderas i matematikprov?
Jesper Boesen, Region Karlstad, 061127
Se föreläsningen [47 minuter] >>
Jesper Boesens avhandling Assessing mathematical creativity: comparing national and teacher-made tests, explaining differences and examining impact kan laddas ner här >>
Jesper Boesen har intervjuats om sin avhandling i Skolporten, läs här >>

Exempel från undervisning i matematik på två språk
Eva Norén, Region Stockholm, 061201
Presentation (279 Kb) >>
Se föreläsningen [43 minuter] >>

Om läroböckers roll i matematikundervisningen
Monica Johansson, Region Sundsvall, 061212
Se föreläsningen [37 minuter] >>
Läs intervju med Monica Johansson på Skolporten här >>
Där finns även länk till Monicas avhandling Teaching mathematics with textbooks: a classroom and curricular perspective

Om det inte är dyskalkyli – vad är det då?
Gunnar Sjöberg, Region Växjö, 070111
Avhandlingen Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? kan laddas ner här >>
Gunnar Sjöberg har intervjuats om sin avhandling i Skolporten, läs här >>