Omg 5, jan 2008

Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? Göteborg: Göteborgs Universitet, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM.
Läs mer >>

Helenius, O. & Wallby, K. (2008). Människor och matematik – läsebok för nyfikna. Göteborg: Göteborgs Universitet, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM.
Läs mer >>

Myndigheten för skolutveckling. (2008). Mer än matematik. Stockholm: Liber.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

NCM, Nämnaren. (2007: 4). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 4, 2007 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2008: 1). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 1, 2008 >>
Prenumerera >>

Skolverket. (2007). PISA 2006 – 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Stockholm: Fritzes.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2007). PISA 2006 – sammanfattning av rapport nr 306. PISA 2006 – 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Resultaten i koncentrat. Stockholm: Fritzes.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2007). Ett lyft i karriären. Information om regeringens satsning på lärarfortbildning. Stockholm: Fritzes.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>