Föreläsningar Omg 6, april–maj 2008

Inledning
Elisabeth Rystedt
Skolblad för grundskolan
Skolbladen är en sammanställning av statistikuppgifter på skolnivå. Vissa uppgifter presenteras i form av grafer. Uppgifterna visas i Pdf-format vilket underlättar för utskrift. Just nu finns Skolbladen endast på grundskolenivå, men Skolverket arbetar med att ta fram dem även på gymnasienivå.
Läs mer >>
Hur går det för eleverna i årskurs 5 på de nationella proven?
Resultat från insamling av ämnesproven i engelska, matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 5, 2007. Finns endast som pdf.
Läs mer >>

MSU:s matematiksatsningar 2008
Roger Jagebo
Se presentation (242 Kb) >>
Ia Envall
Information från MSU (pdf) >>
Nationella skolnyheter maj 2008 >> (pdf) >>

Diamant i användning – ett hjälpmedel för läraren att följa elevers kunskapsutveckling
Madeleine Löwing och Marie Fredriksson
Läs mer om Diamant i följande pdf:er
Inledande text >>
Utvecklingsschema >>
Diagnos A >>
Diagnos G >>
Mer att läsa:
Diamant – en ppt-presentation på Biennalen (388 Kb) >>
Madeleine Löwings föreläsning för matematikutvecklare i Malmö under konferensomgång 2
Diamant: Nationella diagnoser i matematik >> (Scrolla en bit ner)
Diamantdiagnoser – en artikel i Nämnaren 3/2007 (pdf) >>

Handboken – undervisning, kartläggning och analys för att fördjupa elevers kunnande
Berit Bergius
Se presentation (159 Kb) >>
Görel Sterner
Taluppfattning och allsidiga räknefärdigheter. Handbok för stöd och stimulans (907 Kb) >>

Matematikutvecklare Varför? Vad? Hur?
Presentation av examensarbete vid Högskolan Kalmar

Malin Lindh
Länk till examensarbetet. Skriv in t ex Matematikutvecklare i Sökfunktionen
www.diva-portal.org >>
www.uppsatser.se >>
Presentation (638 Kb) >>

Erfarenhetsutbyte
Goda råd från matematikutvecklare till matematikutvecklare
Under konferensen ingick ett pass med rubriken Erfarenhetsutbyte. Utgångspunkt var ett antal frågeområden som varje matematikutvecklare själv valde mellan. De goda råd som lämnades in på blädderblocksark efter passet finns dokumenterade för respektive region.
Region Göteborg, läs sammanställningen >>
Region Karlstad, läs sammanställningen >>
Region Stockholm, läs sammanställningen >>
Region Sundsvall, läs sammanställningen >>
Region Växjö, läs sammanställningen >>
En sammanfattning har också gjorts av alla goda råd som lämnades in vid samtliga regionala konferenser, läs sammanställningen >>