Uppmärksammat i media

Vänersborg
Genom att göra mattefilm lär sig eleverna i årskurs fyra i Rånnums skola att resonera kring matematik och förstå hur kompisarna löser räkneuppgifter. Pernilla Bredberg är deras lärare på låg- och mellanstadieskolan Rånnums skola i Vargön utanför Vänersborg. Hon är även matematikutvecklare i kommunen. (130130)
Läs mer >>

Filipstad
Meritvärdena fortsätter att öka. Det medvetna arbetet med utveckling inom grundskolan ger resultat. Vårens avgångselever nådde meritvärdet 212,2 och Ferlinskolans 214,9 är det högsta någonsin. En viktig del av framgången är ämnesutvecklarnas arbete. (121216)
Läs mer >>

Katrineholm
Eftersom målet är total måluppfyllelse finns det en del att göra – och en hel del görs också. Inte minst av Eva Appelgren och Ing-Marie Panzar, matematikutvecklare i kommunen, som förra året fick pengar av Skolverket för att utveckla matteundervisningen på Nyhemsskolan samt för att driva studiecirklar med mattelärare från hela kommunen. (121122)
Läs mer >>

Ystad
- Tveklöst görs matematikutvecklarnas jobb skillnad, säger kommunens utvecklingsledare på Barn- och Utbildningsnämnden Katarina Anker-Kofoed. Men på grund av besparingskrav måste kommunens matematikutvecklare avvecklas. (121116)
Läs mer >>

Älmhult
Ett projektet som kallas Älma (Älmhults Matematikutveckling) med en budget på 1,7 miljoner kronor har möjliggjorts tack vare statliga medel. Lotta Hovne är kommunens matematikutvecklare och menar att den främsta förtjänsten är att man lyckats nå betydligt fler elever. (121013)
Läs mer >>

Kungälv
Kungälv är en av ett 40-tal kommuner som nu ska delta i Sveriges kommuner och landstings (SKL) matematiksatsning, ett nätverk där kommuner utbyter erfarenheter. En viktig del är att synliggöra hur eleverna ligger till i förhållande till målen, menar kommunens matematikutvecklare Ingvor Kvist, som tycker att det hittills saknats uppföljning. (121002)
Läs mer >>

Ystad
Malin Larsson, lärare i årskurs 5 på Löderups skola i Ystad och matematikutvecklare för årskurs 1 till 6: Hur jobbar du med blogg och video på matten? (121002)
Läs mer >>

Flen
Inom ramen för det stora utvecklingsprojekt som nu pågår inom skolan hade i går professor Mahesh Sharma från Massachusetts bjudits in. Lärare från förskola upp till gymnasium fick lyssna på hans föreläsning om matematik. Mahesh Sharma talade bland annat om att hjärnan lär sig genom mönster. (121002)
Läs mer >>

Skurup
Mackleanskolans matematiktävling är en hyllning till matematikutvecklaren Ingbert Franke, som i över 30 år arbetade som lärare på skolan och satte Skurups skolor på den nationella matematikkartan. Tävlingen ska motivera till att använda matematik i praktiken och till samarbete inom klasserna för att gemensamt lösa matematiska problem. (120618)
Läs mer >>

Enköping
Tre matematikutvecklare på varsin 20-procentstjänst söks av Enköpings kommun till ett matematikprojekt. De tre utvecklarna ska bland annat ingå i kommunens styrgrupp för Bättre resultat i matematik, omvärldsbevaka matematikutvecklingen, leda kompetensutvecklingen och - inte minst - sprida kunskap. (120528)
Läs mer >>

Hässleholm
- Matematiksverige är i kris. Vi behöver förändra vårt sätt att förmedla matematiken och vi behöver höja kunskapsnivån, säger Ingrid Wetterlundh, som tillsammans med Paul Szabo är kommunensmatematikutvecklare. (120413)
Läs mer >>

Orust
På Orust satsas nu på matematik. – Vi har två lärare som var och en arbetar en kvartstid som matteutvecklare, säger rektor Lars Eriksson. (120413)
Läs mer >>

Degerfors
Matematikutvecklarna Bengt Arvidsson och Mikael Johansson har besökt skolor som ska få vara med i mattetävlingen som pågår fram till påsk. Fem nötter, eller ägg som de kallas vid den här tiden på året, ska eleverna i åk 5 och 8 försöka att knäcka. (120303)
Läs mer >>

Norrköping
Tre matematikutvecklare, mattepiloter på alla skolor och en uppmuntrande ledning har givit projektpengar till Norrköping. (120206)
Läs mer >>

Ljungby
Linda Stenkilsson fick en idé om en mattebok som kunde engagera eleverna. En bok som i sig själv svarade på frågan: Vilken nytta har vi av detta? Nu finns boken Matte i Ljungby, som bygger på vanliga räkneproblem från ortens arbetsplatser. Linda Stenkilsson är mattelärare, matematikutvecklare och projektledare för boken Matte i Ljungby 7–9. (120130)
Läs mer >>

Vimmerby
Hultsfreds kommun har sökt pengar förr från Skolverket, men aldrig fått några. Men när satsningen gick in på sitt sista år fick man ett ja på sin ansökan. 697 000 kronor från Skolverket har resulterat i två projekt.
– Jag är jättestolt över att vi har fått de här pengarna. Det är hård konkurrens om Skolverkets pengar, säger Gertrud Mörstam som är ansvarig för det här tillsammans med Frida Kullberg, även hon matematikutvecklare. (120116)
Läs mer >>

Degerfors
Parkskolans treor vann mattetävling. Enligt matematikutvecklarna Bengt Arvidsson och Mikael Johansson har samtliga tredjeklassare visat fantastiskt bra resultat i tävlingen. Rektor gratulerar klassen till segern och till att ha en bra lärare och bra matteutvecklare. (120113)
Läs artikel >>

Bjuv
I två år satsar Bjuvs kommun extra på matematiken i grundskolan. Alla elever i årskurs ett till tre i kommunens skolor har t ex besökt utställningen Mattemagi. (111209)
Läs mer >>

Haparanda
Var femte elev i årskurs nio i Norrbotten klarade inte kraven för godkänt på de nationella proven i matematik som gjordes våren 2011, visar Skolverkerkets rapport. Kjell Mäki är rektor på Gränsskolan i Haparanda, en kommun där mer än var tredje elev inte klarar det nationella provet i matematik.
– Det är definitivt inget bra, vi vet om det och jobbar med problemet, säger Kjell Mäki som också är matematikutvecklare i Haparanda. (111129)
Läs mer >>

Degerfors
Matematikutvecklarna Bengt Arvidsson och Mikael Johansson upprepar succén med mattenötter i en julkalender för eleverna i årskurs 3. Det innebär julnötter som får i gång det matematiska tänket bland skolelever och för den del även bland lärarna. (111125)
Läs mer >>

Helsingborg
Matematikutvecklaren Sofie Johansson vill att hennes elever ska kunna resonera kring felaktiga svar, snarare än bara ändra utifrån facit. "Jag jobbar mycket med att eleverna ska förstå. Att de ska kunna tolka sina resultat." (111003)
Lyssna >>

Ovanåker
Ovanåkers kommun hör till de tre kommuner i landet som bäst har använt sig av statsbidraget Lärarlyftet. Till största del har Lärarlyftspengarna gått till fortbildning av lärare i matematik. Agneta Persson var matematikutvecklare och projektledare för matematikprojektet i Ovanåkers kommun som pågick mellan 2007 och 2010. (110921)
Läs mer >>

Norrköping
Maria Asplund medverkar i ett tv-reportage om matematikundervisning. Hon betonar vikten av att lärare får tid för att prata om sin undervisning, men även får input utifrån från andra miljöer än den egna skolan. (110909)
Se inslaget >>

Vännäs
Som matematikutvecklare i Vännäs har Lotta Vingsle lyft fram positiva exempel. Lyckas eleverna till någon av de cirka 65 mattelärarna i kommunen särskilt bra med ett avsnitt i de nationella proven får läraren exempelvis berätta för kollegerna hur hon eller han burit sig åt. (110905)
Läs mer >>

Varberg
Betygen i matematik sjunker i hela Sverige. Varberg är inget undantag. Grundskolechef Joachim Wadström anser att det är för tidigt att säga vad nedgången kan bero på, och kommunens rektorer har nu fått i uppdrag att närmare analysera skolornas resultat. Matematikutvecklarna som funnits i 4 år, har tidigare jobbat 20-30 procent, men från i höst kommer de att arbeta 40 procent. (110902)
Läs mer >>

Eda
Eda kommun har inom ramen för Matematiksatsningen fått drygt 1,3 miljoner kronor i statligt bidrag till ett nytt matematikprojekt som berör alla matematiklärare i grundskolan. Gun Andersson som är specialpedagog och matematikutvecklare inom kommunen har det övergripande ansvaret för projektet. (110516)
Läs mer >>

Nordanstig
Nordanstigs kommun har två matematikutvecklare som arbetar tio procent var med att utveckla matematikundervisningen i skolorna. De heter Sara Evers och Lillemor Sjöström och har fått stipendium från Sällskapet för folkundervisnings befrämjande för att resa till England. (110512)
Läs mer >>

Degerfors
Matte är vanligtvis ett ämne för enskilda grubblerier, men det kan ofta bli fel. Vi borde lära oss att kommunicera hur man tänker. Det kan vara nog så svårt om man inte är van, att ställa frågor till kompisar som ”hur tänkte du då?”
Just detta att ge varje matematikproblem mer tid, att vrida och vända på det och diskutera runt det är något som matteutvecklarna Bengt Arvidsson och Mikael Johansson vill åstadkomma. (110506)
Läs mer >>

Katrineholm
Fler än tusen ansökningar hade kommit in, men på regeringens uppdrag valde Skolverket ut två utvecklingsprojekt i Katrineholms kommun. Matematikutvecklarna i kommunen, Eva Appelgren och Ing-Marie Panzar, får 338700 kronor för ett projekt som omfattar hela kommunen. Det går ut på att utveckla en metod som får eleverna att bättre förstå vad de gör och varför de gör som de gör i matematikundervisningen. (110506)
Läs mer >>

Norrköping
I Norrköpings kommun finns två matematikutvecklare för grundskolan och de ordnar studiecirklar för lärare. De lär lärarna att bli bättre på att lära ut matte och bättre på att förstå vad eleverna faktiskt kan.

"Vad är en duktig elev?" skriver matematikutvecklaren Maria Asplund på tavlan i sin lärargrupp. Det är en fråga värd att diskutera. Hon vet att de elever som är snabbast på att räkna inte alltid förstår vad de gör och det ger problem på nationella provet.

Det behövs mera lust, mera utmaningar och mera prat om matte under lektionerna. Det tycker Maria Asplund och den andra matteutvecklaren Britt Marie Lindgren. (110427)
Läs mer >>

Svalöv
Anna-Lena Lindekvist är matematikutvecklare och mattelärare i Svalövs kommun. Hon menar att grunden till en lyckad undervisning är att läraren är behörig lärare i ämnet man undervisar i. (110414)
Läs mer >>

Boden
Dansmatte är ett komplement till den traditionella matteundervisningen där man använder kroppen för att gestalta olika matematiska begrepp. Thomas Öhrn, rektor för musikskolan och kulturansvarig för den kommunala grundskolan, tog kontakt med matematikutvecklaren Stig Nilsson och tillsammans tog de fram ett underlag som följer läroplanen i årskurs fem i matematik. (110413)
Läs mer >>

Tierp
Tommy Olsson är sedan 2007 kommunens matematikutvecklare en dag i veckan, en satsning på initiativ av Skolverket. Hans uppgift är att genomföra lokalt förbättringsarbete och helt nyligen fick kommunen 300 000 kronor till två olika matematikprojekt. Ett riktar sig mot särskolan medan ett annat vill stimulera de extra duktiga eleverna i årskurs fyra och sju på kommunens olika skolor. (110409)
Läs mer >>

Ljusnarsberg
Ljusnarsberg har klättrat 182 steg i rankinglistan över niondeklassarnas studieresultat. Från plats 213 till 31. Ett glädjefullt resultat konstaterar rektorn Ewa Wikström. Kyrkbacksskolans nior nu är länsbäst i matematik. 
– Det är många olika faktorer som spelar in vad gäller det positiva resultatet. Det säger Ksenija Sukic, som är både matematiklärare och matematikutvecklare i kommunen. (110405)
Läs mer >>

Västervik
Västerviks förskolor och skolor har tillsammans med kommunens matematikutvecklare Eva Norström och många kommuner i Östergötland, med Linköpings universitet som initiativtagare, valt att uppmärksamma pi-talet och matematiken som finns omkring oss. (110329)
Läs mer >>

Olofström
– Utvecklingen går framåt hela tiden, det gäller att hänga med, säger Mikael Gustafsson, som är kommunens matematikutvecklare.
2005 byggde man upp ett specialanpassat matematikrum på Brännaregårdsskolan. Det var startskottet på ett framgångsrikt koncept som ifjol ledde till att Olofström hamnade topp fem på en lista, gjord av SKL, på kommuner som hade flest avgångselever med bra betyg i matte.
– Vi byggde det med en egen budget och vi såg ju att det funkade, säger Mikael Gustafsson. (110322)
Läs mer i Sydöstran >>
Läs mer i Blekinge Läns Tidning >>

Tranås
(110315)
160 lärare deltog i en inspirationsdag om matematikundervisning. Efter en föreläsning om metoden learning study fick lärarna åka runt på skolorna och ta del av hur kolleger utvecklat undervisningen.
Roligare matte ska höja elevernas kunskapsnivå 1 okt 2010 Tranås tidning
Läs artikel >>

Läraren Anna Fredin är nöjd med att kunna använda matematikverkstaden som komplement i undervisningen. ˆ Vi får positiv respons från eleverna, de är nyfikna och tycker det är roligt. Det är bra att kunna varva de här övningarna med mattebok, det ger en bredare bas, säger hon.
En populär verkstad för matematik 15 dec 2010 Tranås tidning
Läs artikel >>

Norrköping
Man kan laborera och plaska hur mycket som helst, men om man inte följer upp, då ger det inte så mycket, säger Maria Asplund matematiklärare och matematikutvecklare. Jag som lärare måste tillföra nya saker – generalisera och dra slutsatser, lyfta det till en abstraktionsnivå, på mattespråket. (110303)
Läs mer >>

Ronneby
Anette Lindahl, specialpedagog på Resurscentrum och matematikutvecklare, kan återigen få en nyckelroll i ett nytt matteprojekt inom grundskolan i Ronneby. Inom skolans värld  planeras nu en satsning på matematik som omfattar drygt 1 000 elever i grundskolan och ett 50-tal lärare. (110128)
Läs mer >>

Bollebygd
För andra året arrangerade Örelundsskolan i Olsfors på torsdagen en familjemattekväll. Föräldrar och elever fick utöva matte i alla former i skolan och på skolgården. Örelundsskolans två matematiklärare Milena Lampret och Berit Carlsson ansvarade för kvällen. De har också bland annat byggt upp skolans matematikverkstad och arbetat ut metoder för lekfullt lärande. De är även matematikutvecklare för hela Bollebygds kommun. (110128)
Läs mer >>

Karlskoga
I Åtorp finns kommunens duktigaste tredjeklasselever i matte. I går mottog de segerpriset i tävlingen ”Mattenötter i juletid,” som alla kommunens treor deltog i före jul. Matematikutvecklarna Mikael Johansson och Bengt Arvidsson står bakom tävlingen.
– I något av problemen utgick vi från ekvationssystem, med andra ord gymnasiematte. Vi var rädda för att det skulle bli för många moment, men eleverna klarade det galant. De har tagit det som finns till hands i material och löst problemen på ett enklare sätt. (110121)
Läs mer >>

Olofström
Satsning som gett resultat
Den stora satsning som genomfördes 2005 på matematik börjar nu ge frukt. När projektet initierades 2003 var Olofström klart sämst i Blekinge och långt under rikssnittet när det gäller resultat på nationella prov i år 5 och år 9. Nu visar de senast siffrorna att Olofström ligger i klar topp i Blekinge och långt över rikssnittet! (110114)
Läs mer >>
Lyssna >>

Åtvidaberg
Årets julklapp på Alléskolan är en mobil matteverkstad.
23 rullbara väskor, var och en fylld med plastlådor med färggrant innehåll, som kapsyler, snören, gradskivor, spelpjäser och geometriska figurer, står för utdelning i ett klassrum på Alléskolan.
- På lång sikt ska det öka måluppfyllelsen i matematik, på kort sikt väcka intresset hos eleverna, säger Maria Gullquist, matematikutvecklare i kommunen. (101223)
Läs mer >>

Degerfors
Fräsch satsning på matematik. Två matematikutvecklare har anställts: Bengt Arvidsson och Mikael Johansson, som annars jobbar som lärare på gymnasiet respektive högstadiet. – Vi är 14 lärare, från olika stadier, som diskuterar de stora arbetsområdena i matte, med taluppfattning, bråk och negativa tal. På träffar en gång i månaden har vi suttit över stadiegränserna och funnit kritiska steg vi behöver klara av. Vi jobbar långsiktigt för att få en bättre måluppfyllelse, säger Mikael Johansson. (101222)
Läs mer >>

Ronneby
Sedan januari i år har nästan ett 90-tal lärare – majoriteten av dem är mattelärare – varit involverade i ett matematikprojekt i Ronnebys kommunala grundskolor. Anette Lindahl - som är matematikutvecklare och till vardags arbetar inom Resurscentrum - har sedan början av året varit med på matematiklektioner i årskurs 1-6, träffat lärare och arbetslag och dragit igång studiecirkeln ”Att använda och förstå tal” på skolorna. (101115)
Läs mer >>

Tjörn
Sedan fyra år tillbaka deltar Tjörns skolor i olika satsningar för att förbättra resultaten i matematik bland eleverna.
– Våra elever ligger bra till vid en nationell jämförelse men vi vill ändå vara med för att bli ännu bättre, säger Elisabet Pettersson, som är matematikutvecklare på Tjörn.
Hon är handledare åt två lärare på Kållekärrs och Långekärrs skolor som nu i sin tur lär upp sina kollegor. Ann-Sofie Johansson och Helén Persson har fått 486 000 kronor för att under två år utbilda de andra lärarna i mer lättsamma metoder att lära ut matematik. (101112)
Läs mer >>

Haparanda
Aldrig förr har så mycket kraft lagts på matematiken i Haparanda kommun som nu. Matematik är det ämne som eleverna genomgående presterar sämst i och nu ska det bli ändring på det. På Gränsskolan har t ex matematikutvecklaren analyserat ämnet och där har idén om att "tänka matematik" i alla ämnen fötts. (101022)
Läs mer >>

Piteå
Böcker i drivor blev resultatet av en ansökan om statliga pengar som gjordes av språk-, läs- och skrivutvecklarna samt matematikutvecklarna inom Barn och utbildning tidigt i våras. (101018)
Läs mer >>

Bollebygd
– Vi vill sprida idén att matte är roligt till alla er föräldrar, sade matematikutvecklaren Milena Lampret.
För andra året arrangerade Örelundsskolan i Olsfors på torsdagen en familjemattekväll. Föräldrar och elever fick utöva matte i alla former i skolan och på skolgården. (101010)
Läs mer >>

Borgholm
På tisdagen och onsdagen satt Borgholms lärare på skolbänken. Alla lärare i årskurs F–6 hade bjudits in till Victoriaskolan för att lyssna på Berit Bergius från Nationellt Centrum för Matematikutbildning. Matematikutvecklare Clas Asp är nöjd med att ha fått till en fortbildningsdag i matematik för Borgholms lärare. (101010)
Läs mer >>

Vaxholm
Bo Tingman är en av två matematikutvecklare i Vaxholm. Han kommer under läsåret 10/11 att, som en del av sin tjänst, arbeta med matematikutveckling på Pålsundsskolan. Det finns att läsa I Pedagogiska magasinet nr 3, 2010 i en artikel om Bo Tingman under rubriken Kärlek och professionalitet. (100920)
Läs mer >>

Finspång
Kommunen har fått sammanlagt 1,3 miljoner kronor i statsbidrag för tre matematikprojekt. Förra året sökte kommunen också statsbidrag, då gick inget i genom.
- Våra ansökningar var kvalitativt bättre den här gången. Vi har haft matematikutvecklare som analyserat och arbetat med ansökningarna, säger utvecklingsstrateg Robert Bredberg. (100918)
Läs mer >>

Svedala
En mattestig har tagits fram i Torup, för att förskolebarn ska kunna leka sig till kunskaper i matte. Stigen har ursprungligen tagits fram av matematikutvecklarna Christina Svensson och Gunilla Mellhammar och är riktad till barn upp till årskurs nio. (100915)
Plus och minus bland träd >>

Varberg
Samtliga nior på tre skolor hade full behörighet.
– Vi har jobbat aktivt med åtgärdsprogram där vi gått igenom med elever och föräldrar vad som behövts göras. Det handlar om att synliggöra vad eleven ska jobba med, sätta upp kortsiktiga mål och sedan att hela tiden utvärdera. Det är också viktigt med kompetenta och engagerade lärare och det har verkligen Almers, säger f d rektor Staffan Åsberg och berättar att skolan har tillgångar som matematikutvecklare samt läs- och skrivutvecklare i personalen. (100809)
Läs mer >>

Vindeln
Vindeln anställer kommunen nu två matteutvecklare.
- Det som vi kan göra är att jobba mer med lärande situationer. Ha lite mer laborativa matematiklektioner och jobba utifrån de senaste rönen, säger lärare Agneta Lundstedt. (100616)
Läs mer >>

Årjäng
Nu blir det matte för hela slanten i Årjäng. Barn- och utbildningsnämnden har fått ett bidrag på hela 1,5 miljoner som ska användas för att utveckla matematikstudierna. Kristin Johansson är matematikutvecklare i kommunen. (100607)
Läs mer >>

Norrköping
Det här läsåret har 120 lärare, från förskoleklass till årskurs nio, deltagit i studiecirklar där man bland annat har fått prova på olika aktiviteter som man sedan även genomfört och provat på sina egna klasser. Britt-Marie Lindgren och Maria Asplund driver projektet som matematikutvecklare i kommunen. (100603)
Läs och hör mer >>

Höör
98,8 procent av eleverna i förra årets nior i Höör nådde minst godkänt vid de nationella proven i matte, vilket gav en fjärdeplacering i Sverige.
– Det känns väldigt positivt, säger lärarna och matteutvecklarna Christel Jansson och Ann-Christin Karlsson-Ström om resultatet. Nu tänker åttorna slå niornas resultat.
– Nästa år blir det hundra procent, säger några kaxiga åttor på Sätoftaskolan till Lokaltidningen Mellansverige.
Omöjligt är det inte. Utvecklingen går rakt uppåt. Framgångsreceptets huvudingredienser är matematikutvecklarna Christel Jansson, Sätoftaskolan och Ann- Christin Karlsson-Ström som startade en matteblogg 2009. (100602)
De siktar på att bli bäst ...
Matteutveckling i Höör ...
Mattesnillena i Höör ...

Skara
Skara kommun har fått 1,3 miljoner kronor från Skolverket för att förbättra lärarnas sätt att lära ut matte i grundskolan och för att göra eleverna mer motiverade.
– Många gånger pratar man om att kunskaperna är dåliga. Men vi vill se var kunskaperna brister och vad vi kan göra åt det, säger Cecilia Lönn, lärare och matematikutvecklare i Skara kommun. (100524)
Läs och lyssna >>

Malung-Sälen
Skolan i Malung-Sälen kommun har av Skolverket beviljats bidrag med 2,2 miljoner kronor till en satsning för att höja kvaliteten i matteundervisningen. Satsningen omfattar nästan 1 000 elever i årskurserna 1-9 samt 65 lärare. Matematikutvecklare i Malung-Sälen är Conny Roos. (100511)
Läs mer >>

Bjuv
Nu ska det satsas på matematik på skolorna i Bjuv. Med 2,4 miljoner kronor från Skolverket ska matematikundervisningen bli mer spännande och lustfylld. De som ska göra detta möjligt är matematikutvecklare som ska finnas på kommunens alla fyra skolor, en på vardera skola. De får nedsatt tjänst för att kunna fortbilda sig själva och sedan hjälpa sina kollegor utveckla undervisningen. (100505)
Läs mer >>

Eskilstuna
Grundskolans matematikutveckling förstärks med en miljon kronor. Det blev klart sedan Skolverket tidigare i veckan beviljade barn- och utbildningsförvaltningen fem projektansökningar. Pengarna ska användas till kompetensutveckling för lärare i studiecirklar, handledning, litteratur samt kvalificerat utvärderingsstöd från Mälardalens högskola.
– Det handlar om att öka variationen i undervisningen för att höja elevernas intresse och förbättra resultaten, säger Anne-Lie Leweby, matematikutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen. (100430)
Läs mer >>

Vellinge
Stora Hammars skola i Höllviken har fått 933 000 kronor i bidrag från Skolverket för att utveckla undervisningen i matematik på skolan. Annica Gullberg, matematikutvecklare, berättar i artikeln vad pengarna ska användas till. (100426)
Läs mer >>

Kumla
Sedan förra året arbetar Camilla Eskilsson som språk-, läs- och skrivutvecklare 40 procent av sin arbetstid, och lika mycket tid lägger Annika Gillman på att utveckla matematikundervisningen på Kumlas skolor. De har nyligen utvärderat sitt första år som ämnesutvecklare, och de framhåller där båda vikten av långsiktighet i det nu påbörjade arbetet. Målet finns om att fler av Kumlas elever ska nå målen i svenska och matematik, men det är för tidigt att utläsa om så skett redan efter första året, skriver de båda. (100428)
Läs mer >>

Västerås
Helena Lilja är matematikutvecklare i Västerås. När Skolverket utlyste projektpengar för ökad mattekompetens peppade hon mattelärare över hela Västerås att sätta samman projektansökningar. Somliga tog hjälp av henne, andra sökte själva. Nu har svaret från Skolverket kommit: Två miljoner till matteprojekt beviljas. (100426)
Läs mer >>

Kalix
Låt matematik bli en naturlig del i vardagen! Det var tanken när projektet Knattematte startade i tre förskolor i Kalix. Nu ställer barnen ut sina arbeten på Konsthallen. All personal har fått fortbildning av kommunens matematikutvecklare Monica Hallman. Gensvaret från barn och föräldrar har varit positivt. Barnens kunskaper ökar inför skolstarten. (100409)
Läs mer >>

Ulricehamn
Såväl lärare som elever måste bli bättre på matte. Därför söker Ulricehamn 1,7 miljoner för att höja nivån. Det ska göras en satsning på lärarnas kunskaper, läromedel och undervisning i matematik. Lärarna inspireras genom studiecirklar och pedagogiska kaféer. Under våren utses projektledare och arbetsgrupp. Även en forskare kopplas till projektet. Kommunen har redan en matematikutvecklare. (100406)
Borås Tidning. Tyvärr finns inte artikeln tillgänglig att länka till.

Nordanstig
Nordanstig har ansökt om bidrag från Skolverket för att utveckla matematiken i kommunen. Antalet elever som klarar godkänt betyg i matematik när de slutar högstadiet blir allt färre. Många elever kämpar med matteläxorna och har ibland svårt att förstå. Eleverna kan få bättre betyg i matte om de även kan få hjälp hemma med läxor som de inte förstår, säger Sara Evers, som kommer att arbeta som matematikutvecklare i kommunen utöver sin tjänst som matematiklärare. (100406)
Tyvärr finns inte artikeln tillgänglig att länka till.

Kungälv
Skolinspektörerna rekommenderar också att rektor initierar samarbete med andra skolor för att säkerställa en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning.
- Det har vi svårast att uppfylla. Alla har ont om tid, och våra lärare är inte alltid så intresserade av att prioritera det. Vi behöver i första hand öka samarbetet mellan arbetslagen på vår stora skola. Men vi deltar i ett nätverk som leds av kommunens matematikutvecklare och på så sätt har vi ett samarbete med andra skolor, säger Ann-Charlotte Brandberg som är en av två rektorer på Ytterbyskolan. (100406)
Läs mer >>

Tingsryd
Under en hel dag fick elever som går Barn- och fritidsprogrammet på Wasaskolan undervisa i matematik på skolan i Konga. Närvarande under dagen var även kommunens matteutvecklare, Louise Andersson, som följde undervisningen med stort intresse. Som matteutvecklare följer hon aktuell forskning, letar goda exempel och samlar skolornas matteansvariga till erfarenhetsutbyte. Och om mattedagen på Örmoskolan tycker hon:
– Det här är en jättebra idé, både för grundskoleeleverna och för gymnasieeleverna. (100317)
Läs mer >>

Varberg
Satsningarna för att lyfta resultaten i matematik verkar ha gett effekt. Bland annat har kommunen numera särskilda matematikutvecklare som ska hjälpa lärare att göra undervisningen roligare och mer greppbar. 2009 ökade antalet elever som når målen i matematik med flera procentenheter och ligger nu på 90,4 procent för årskurs fem och 88,5 procent för årskurs nio. (100311)
Läs mer >>

För ett år sedan höll Varbergs kommuns matematikutvecklare Christina Terner och Anna Magnusson i en kurs för ett antal matematiklärare på Bosgårdsskolan, för att visa hur undervisningen kan göras roligare och hur eleverna kan få lättare att begripa det som på pappret kan uppfattas som abstrakt. Utifrån den kursen kom idén att bygga upp en matematikverkstad på Bosgårdsskolan. (100218)
Läs mer >>

Sunne
Matematikutvecklare och lärare Anna Fransson har ansvarat för att bygga upp matematikverkstäder i samtliga Sunnes grundskolor. För detta har Sunne fått en miljon kronor i bidrag från Skolverket. I artikeln besvarar Anna frågor om vad en matematikverkstad är och vad som är målet för verksamheten. (100212)
Läs mer >>

Växjö
Sedan matematikutvecklare infördes i Sveriges har det bildats en rad nätverk runt om i landet. Ett av de mest aktiva är matematiknätverket som hör till RUC (regionalt utvecklingscentrum) vid Linnéuniversitetet i Växjö. Sedan starten 2007 har antalet medlemmar kraftigt expanderat och sträcker nu sig långt utanför närområdet. Matematikutvecklare från snart 25 kommuner har gått med och träffas en eller ett par gånger per termin. (100202)
Läs mer >>

Sundbyberg
Matematik är ett ämne som berör och som alla har en relation till på något sätt. En person som har en särskild relation till matematik är Kristina Skogberg, mattelärare och matematikutvecklare i Sundbyberg. Hon berättar gärna om hur hon ser på ämnet i stort och glädjen i att undervisa i matematik. (100126)
Läs mer >>

Varberg
Mindre bokstyrd undervisning – mer verkstad. Då blir matematikundervisningen roligare och mer effektiv, tycker Anna Magnusson och Christina Terner som är lärare och matematikutvecklare i Varbergs kommun. (100121)
Läs mer >>

Höör
Sverige blir allt sämre i matte enligt en internationell mätning. I Höör finns därför två matematikutvecklare som ska vända trenden. " I slutändan drabbar dåliga matteresultat samhällsutvecklingen", säger Christel Jansson, pedagog på Sätoftaskolan. Tillsammans med hennes kollega på Ringsjöskolan, Ann-Christin Karlsson-Ström har Christel Jansson utsetts till matematikutvecklare i Höörs kommun. Nu träffas båda pedagogerna varje vecka. Målet är att ta fram konstruktiva förslag för hur matteundervisningen kan förbättras. (100119)
Läs mer >>

Sotenäs
Agnetha Hellgren, matematikutvecklare i Sotenäs och kantor i Kungshamn, har fått Gudrun Malmers stiftelses stipendium på 25 000 kr för projektet Möt målen i matte med musik.
Läs mer >>

Norrköping
Nu vill regeringen satsa mer på undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik, men i Norrköping har man redan i våras inlett en satsning på lärare som undervisar i matematik på grundskolorna. Två matematikutvecklare, Maria Asplund och Britt-Marie Lindgren, har i uppdrag att inspirera och stödja lärare i deras matematikundervisning. (091214)
Läs mer >>

Härryda
Med start i augusti har två klasser på Landvetterskolan haft mattelektioner tre gånger i veckan – helt utan böcker. Barbro Mårdbrink är kvinnan bakom projektet. Sedan 1998 har hon varit Härryda kommuns matematikutvecklare. Sedan hösten 2008 finns ytterligare tre sådana tjänster på 20 procent i Härryda. Barbro har fortbildat lärare, haft specialgrupper i matematik och skapat en mattestuga på Landvetterskolan fylld med laborativa hjälpmedel. (091119)
Läs mer >>

Gävle
Gävle kommun vill få till en förändring när det gäller matematikundervisningen. Två personer är anställda som matematikutvecklare och i går samlades 70 lärare för att lyssna till Ingrid Olsson. Hon är lärare i matematikdidaktik och tycker att det behövs förändrig inom matteämnet.
– Ta på er matteglasögonen och se omvärlden i olika former och siffror. Den uppmaningen ger Ingrid Olsson. (091106)
Läs mer >>
Reportage från Sveriges Radio >>

Piteå
Skolverket delade i augusti ut 87 miljoner kronor till 237 projekt över landet i syfte att förbättra matematikundervisningen. Mest fick Piteå kommun. De fyra miljoner kronor som Piteå fått ska användas i ett projekt som döpts till Paradigma. Projektledarna Åsa Ådemo och Kalle Palo är vid sidan av sina ordinarie lärartjänster också kommunens matematikutvecklare. (091028)
Läs mer >>

Mörbylånga
Matematik med papper och penna är fortfarande överlägset datorn. Klassisk räkning finns på schemat när Mörbylångas matematikutvecklare satsar på att inspirera vuxna såväl som barn. Omkring 90 lärare från södra Öland samlades i början av terminen i Björklokalen för att lyssna till de två matematikutvecklarna Majvor Strålemstam och Marianne Bjerleus, som också är specialpedagoger på Oasen. (091014)
Läs mer >>

Tranemo
Nu har Skolverket sållat bland projektbeskrivningarna och 237 har valts ut. Och en av dem är skolan i Limmared som fått 408 000 kronor.
– Vi kommer att ha en studiecirkel, det blir föreläsningar, vi kommer att jobba med talförståelse, det blir samarbete med Göteborgs Universitet, berättar specialpedagogen Eva-Karin Jogbratt och matematikutvecklaren Karin Jarl, som kommer att hålla i de flesta trådarna. (091006)
Läs mer >>

Grästorp
585 000 kronor. Exakt så mycket har Skolverket satt in på ett konto tillhörande Grästorps kommun. Det är rena jackpoten för lärarna. – Målet är att höja matteintresset, säger matematikutvecklare Nina Svensson. (090911)
Läs mer >>

Bollebygd
Berit Carlsson och Milena Lampret är Bollebygds kommuns matematikutvecklare. De sprider kunskap om hur ämnet kan göras intressant och konkret till alla kommunens skolor. Bland annat har de anordnat Pi-dagen då talet Pi behandlades i allt från matte till bild eller samhällskunskap och en liknande Fi-dag kring talet Fi, Fibonaccis talföljd, det gyllene snittet och den gyllene rektangeln. (090908)
Läs mer >>

Eslöv
747 000 kronor får Eslöv kommun från Skolverket för att göra matematikundervisningen på kommunens grundskolor mer kreativ och lustfylld för eleverna.
– Projektet är just nu i startgropen. I början av oktober räknar vi med att komma i gång på skolorna, säger Angelina Briggner, som är projektledare och matematikutvecklare i kommunen. (090904)
Läs mer >>

Karlshamn
Närmare 300 elever i grundskolan i Karlshamns kommun ska få lära sig mer om matematik. Skolverket har beviljat omkring 870 000 kronor till projektet. Nu drar arbetet i gång snaras möjligt.
– Vi fick snabbt skicka in en ansökan innan sommaren, så nu är det snabba puckar som gäller. Det känns jätteroligt, säger Patrik Erixon, matematikutvecklare vid Karlshamns kommun. (090904)
Läs mer >>

Örkelljunga
Bokelundaskolan har fått 258 000 kronor från Skolverket. Pengarna satsas på fortbildning av lärare, inköp av två smartboards (en digital interaktiv skrivtavla) och en inspirationsresa för högstadieeleverna. Skolan ska även öka resurserna med en halv lärartjänst och det är efterfrågat.
— Mer tid med lärare, det är elevernas önskan när vi frågat vad de behöver för att bli bättre. Tanken är att vi ska höja nivån på alla, inte bara på de som har svårigheter, säger Gunilla Edman som är matematikutvecklare i Örkelljunga kommun. (090904)
Läs mer >>

Borlänge
Borlänge sökte och fick 258 000 kr för två projekt, berättar Jenny Isberg, matematikutvecklare. Forssaklackskolan startar en projekttjänst på deltid riktad mot två sjundeklasser. Alla elever i gruppen får en extra lektion matematik i veckan. Elever som behöver extra stöd får sedan en eller två ytterligare tillfällen i veckan. Borlänge kommun startar också en särskild matematikgrupp med elever i femman och sexan som träffas en gång i veckan. Gruppen får 25–30 barn som redan har anmält sig. (090902)
Läs mer >>

Kungälv
Kungälv får halv miljon till matte på nytt sätt
Nu ska eleverna i några klasser på Thorildskolan, Särskolan och Kodeskolan lära sig matte på nytt sätt, med mobiler, gps och annorlunda undervisning. Skolverket har beviljat projekten en halv miljon kronor sammanlagt.
Skolorna i Kungälv hade sökt pengar till tio matematikprojekt, men nu har Skolverket beslutat att tre av dem får pengar. – Vi är väldigt tacksamma för den här dryga halvmiljonen, säger matematikutvecklare Ingvor Kvist. (090828)
Läs mer >>

Ett nytt, stort projekt har dragits igång i Kungälv när det gäller matematik för små barn. Under tre år ska all pedagogisk personal i förskolan få fortbildning i matematik. Ingvor Kvist, matematikutvecklare, har mött ett stort intresse från alla inblandade och ser fram emot ett gemensamt fokus på matematik i förskolan. (090424)
Läs mer >>

Hudiksvalls kommun
Nu storsatsar regeringen 86,5 miljoner kronor för att höja nivån på undervisningen. I Hudiksvall kommer sju grundskolor få ta del av drygt en miljon kronor.
- Det är inte bra siffror i Hudiksvall och vi måste verkligen vända den här trenden, säger Marina Nord-Öberg, enhetschef.
- Många som kommer upp till årskurs 7 har inte grunderna med sig i matten och då tappar de lusten, säger Karin Wänglund som är matematikutvecklare i Hudiksvalls kommun. (090827)
Läs mer >>

Katrineholm
Katrineholms kommun uppvisar en positiv trend i matematik i jämförelse med 2008. Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef för förskola och grundskola i kommunen, menar att det är svårt att peka ut någon specifik orsak till förbättringen. Att kommunen haft två matematikutvecklare anställda under året, kan ha bidragit till att det gått så bra.
– 20 procent av tiden har de använt till att läsa in sig på senaste nytt inom matematikmetodikområdet, sen har de kunnat gå ut på skolor och föreläsa om metoderna. Katrineholm har också genomfört ett stort projekt kring hur man bedömer eleverna, vilket ger andra infallsvinklar säger han. (090624)
Läs mer >>

Lomma
Med en heldag om matematik inledde lärare och pedagoger i Lomma kommun sin sommar samtidigt som eleverna rasade i väg på sitt lov. Barbro Lindberg som är matematikutvecklare i Lomma kommun berättar för Skånska dagbladet att det nationella närverket för matematikutvecklare träffas tre gånger om året.
– Allt jag får med mig därifrån förmedlar jag sedan till en grupp här i kommunen och så diskuterar vi hur vi kan tillgodogöra oss det på bästa sätt. (090622)
Läs mer >>

Leksand
Personal vid kommunens förskolor I Leksand har utbildats till matematikpiloter. Allt för att tidigt kunna väcka – och behålla – barnens intresse för matematik.
Susanne Heljestrand, matematikutvecklare i Leksand och Camilla Sand-Mårsén naturhälsopedagog och lärare har bl a ansvarat för en uppskattad kompetensutvecklingsdag ute i naturen.
– Matematik finns överallt, det gäller bara att lyfta fram det och att inte vara rädd. Mycket av det vi håller på med i vardagen är matematik, säger Susanne Heljestrand.
– Det får inte heller vara krångligt eller dyrt. Allt vi gör här i dag kan man börja med redan i morgon på den egna förskolan, fyller Camilla Sand-Mårsén i. (090421)
Läs mer >>

Smedjebacken
Skolverket har beviljat den ansökan som barn- och utbildningsförvaltningen lämnat in. Smedjebacken får 291 000 kronor för 2009. Förra terminen blev Jörgen Hellman och Gun Magnusson Forsberg språk-, läs- och skrivutvecklare. Sedan tidigare är Marie Vennberg matematikutvecklare. De tre basfärdighetsutvecklarna ska vara ett stöd till lärarna, de ska sprda information om utbildningar och även hålla i fortbildningar. Marie Vennberg ska bl a hålla kompetensutveckling i cirkelform om grundläggande matematik. (090406)
Läs mer >>

Helsingborg
Mattecoacherna i Helsingborg arbetar för att hjälpa elever i grundskolan och gymnasiet när de fastnat. Det sitter 13 coacher uppkopplade tre timmar i veckan och hjälper elever via MSN och en skrivplatta. Idén till mattecoacherna fick en av kommunens matematikutvecklare Andreia Balan och hon skapade mattecoacherna tillsammans med Pär Kristoffersson, strategisk utvecklare inom IT. (090326)
Läs mer >>
Läs mer >>

Uppsala
– Det viktigaste är att lärarna inte känner sig vanmäktiga utan istället får hjälp att lyfta matematikundervisningen. Det säger Karin Stacksteg som arbetar vid grundskolans utvecklingsenhet i Uppsala och också är en av kommunens matematikutvecklare. I Uppsala har kunskapen i matematik diagnostiserats hos samtliga 15 000 grundskoleelever från förskoleklass till årskurs 8. Detta med huvudsyftet att ta reda på vad som behöver göras på olika plan för att åtgärda bristerna. Tre artiklar i Fortbildning AB Grundskoletidningen beskriver arbetet. (090304)
Läs artiklarna (401 Kb) >>

Malmö: Rosengård
Under höstterminen 2007 beslutade sig matematiklärarna på Värner Rydénskolan att de ville satsa på en kompetensutveckling i hur man kan arbeta laborativt inom matematiken. Detta resulterade i studiecirkeln Matematikverkstad – ett laborativt arbetssätt. I studiecirkeln deltog lärare från hela grundskolan och den startade i januari 2008. Under ett års tid har stadsdelens matematikutvecklare Petra Svensson handlett 7 stycken studiecirkelträffar. Parallellt med träffar och litteraturläsning har deltagarna prövat olika aktiviteter i sina klasser och även byggt upp en matematikverkstad. (090303)
Läs mer >>

Borås kommun
I ett samarbete mellan matematikutvecklingsgruppen och Borås tidning (BT) anordnas matematiktävling för elever i åk 4 i Borås. Uppgiften är att konstruera ett matematikspel om geometri. Klasser som väljer att vara med ska lämna in ett färdigt spel, klart att använda, med tydliga spelregler och uppgifter om antal spelare, vem som vinner och ungefärlig speltid. Klasserna ska också beskriva vilken matematik man lär sig och vilka förmågor som tränas. (090216)
Läs mer >>

Lidköpings kommun
Matematikutvecklare som fått Ingvar Lindqvistpriset
När Bengt Edvinsson för snart två år sedan fick Kungliga vetenskapsakademiens stora pris för sina insatser som mattelärare, startade en mattevåg i Lidköpings kommun.
– Jag har fått ett erkännande för det jag arbetat med i över 20 år, säger Bengt Edvinsson som nu också är matteutvecklare i kommunen.
I dag arbetar han 50 procent med det och 50 procent som lärare på Fredriksdalsskolan. Jobbet som matteutvecklare går bland annat ut på att verka för fortbildning av kommunens lärare. I arbetet som matteutvecklare ingår också att arrangera studiedagar, workshops och temadagar för kommunens mattelärare. Bengt ansvarar också för att föra in aktuell forskning i undervisningen och informera om pedagogiska läromedel. (090201)
Läs mer >>

Bengtsfors
Storsatsning i Bengtsfors
Alla lärare i kommunen som undervisar i matematik deltar i en långsiktig kompetensutveckling som började i augusti 2008. Utifrån personalenkäter och elevdiagnoser arbetar skolledare, lokala och kommunala matematikutvecklare med att entusiasmera lärare att förbättra utbytet i matematikundervisningen. Ca 60 lärare går distanskurser i matematik vid Högskolan Dalarna inom Lärarlyftet. (090127)
Läs mer >>

Varbergs kommun
Christina Terner och Anna Magnusson är matematikutvecklare i Varbergs kommun. De har under två år arbetat en dag i veckan med att utveckla matematikundervisningen i kommunen. Lekfulla mattedagar med elever, inspirationskvällar och studiecirklar för lärare är några av insatserna för att hjälpa lärarna att göra ämnet roligare och mer greppbart, skriver Hallands nyheter. (090126)
Läs mer >>

Hällefors
Matematik i fokus för lärare
Ämnet matematik ställdes i fokus under lärarnas studiedag i Hällefors. I en utställning skapad av matematikutvecklare Barbro Wase Johannesson och kollegor betonades vikten av den röda tråden från förskolan ända till gymnasiet. (081030)
Läs mer >>

Lerums kommun
Jenny Gagner-Geber, matematikutvecklare i Lerums kommun, vill få bort stämpeln att matte är svårt. Hon vill väcka lust hos lärarna som ska sprida den till eleverna och höja kunskapsnivån. "Forskning visar att man kommer långt med engagemang och höga förväntningar", säger Jenny Gagner-Geber. I artikeln beskrivs hur arbetet lagts upp för att utveckla matematikundervisningen i Lerum. (080904)
Läs mer >>

Karlskoga
Samordnare för utveckling i matte och svenska
När höstterminen i grundskolan startar i Karlskoga på onsdag blir det med en ny satsning för att komma tillrätta med de låga betygen för många elever när de går ut nian. Det handlar om tre projektanställda ämnesutvecklare, som delar på två tjänster. (080818)
Läs mer >>
Högstadieelever gjorde Kängurutestet
Nu tar Karlskoga kommun krafttag med matematikundervisningen. Högstadieeleverna genomförde Kängurun som ska få dem att se matten med nya ögon. Kängurutestet är utvecklat i Frankrike 1994. Miljoner elever i olika länder gör testet samtidigt varje år. I år är Karlskoga kommun med för första gången, tack vare matematikutvecklare Dag Berge. (080406)
Läs mer >>

Essunga kommun
Essunga kommun har fått 100 000 kr i bidrag till utvecklingsprojekt i matematik på grundskolan. Projektet heter Tänk matematik! Tanken är att alla elever skall börja tänka matematik, inte bara på mattetimmarna utan resten av livet, informerar Birgitta Gustafsson Wåhlander, som är utvecklingsledare i Essunga kommun och som tillsammans med matematikutvecklarna Susanne Bäck Englund och Tina Hededal Ljungsberg ansvarar för projektet. (080623)
Läs mer >>
Tänka matematik - ett lokalt utvecklingsprojekt
Myndigheten för skolutveckling (MSU) har givit Essunga kommun 100 000 kr till ett utvecklingsprojekt i matematik. Tanken är att alla elever skall börja tänka matematik, inte bara på mattetimmarna utan resten av livet.
Läs mer om projektet >>
MSU:s stöd till utvecklingsarbeten i matematik på grundskolan >>

Ovanåkers kommun
I Ovanåkers kommun har matematiken satts i centrum. Sedan i höstas jobbar Agneta Persson som matematikutvecklare i kommunen och målet är att alla elever ska få godkänt betyg i matematik när de slutar nian. (080609)
Läs och lyssna >>

Orsa
Att utveckla och synliggöra matematiken i förskolan
Matematikutvecklarna Karin Hedberg och EvaLena Johansson har intervjuats i Mora Tidning. (080521)
Läs artikel >>

Malmö Oxie
Skolgårdsmatematik – ”Det är en go-kartbana runt vår skolgård”
Sex modeller – som är utställda på Medborgarkontoret i Oxie – visar hur elever i årskurs 4–6 från två skolor i Oxie arbetat med matematik- och skolgårdsprojektet Vår drömskola. Idéen var att planera och bygga en skolgård så som man själv skulle vilja ha den. – Det har varit en oerhört kreativ process och en härlig uppgift att arbeta med, säger Rebecca Lareva och Martin Nilsson, lärare på Blankebäcksskolan respektive Tingdammsskolan. De är matematikutvecklare i Oxie och genom skolgårdsprojektet ville de ”lyfta ut matematiken ur läroboken.” (080414)
Läs mer >>

Matematikbiennette i Olofström
Alla lärare i Olofström deltog den 19 mars i en mattebiennette för att bli inspirerade av matematik. 350 lärare från förskolan och upp till och med gymnasiet fick utbyta erfarenheter och delta i workshops.
– Vi vill med matematikbiennettte sätta matematiken i centrum, säger Mikael Gustavsson, lärare på Nordenbergsskolan och matematikutvecklare i kommunen. (080331)
Matematiken inspirerar >>
Matematiken finns överallt >>
Matten i fokus hela dagen >>

Järfälla
I Specialpedagogiska institutets tidning Lika värde, nr 4/2007 berättar Johan Lindström om den satsning som Järfälla kommun gör för att minska antalet elever som lämnar grundskolan utan godkänt betyg i matematik. Johan är matematikutvecklare i Järfälla kommun. (071210)
Läs mer på sid 8–9 >>
Observera att det är ett temanummer med flera artiklar om matematik.

Botkyrka
I senaste numret av Pedagogiska Magasinet berättar Inger Ridderlind och Anette Skytt om sitt arbete som matematikutvecklare i Botkyrka kommun. Syftet med deras arbete är att förbättra elevernas resultat och analysera kunskapsutvecklingen i kommunen. En viktig del av arbetet är att stötta lärare i didaktiska frågor. De har t ex anordnat familjekvällar i matematik, diskuterat hur matematiken kan synliggöras i förskolan, startat studiecirklar i förskoleklasser, gett stöd till lärare vid laborativa arbetssätt i matematikverkstäder och arbetat fram projekt där elever värderar sitt eget kunnande i matematik. Inger och Anette har varsin halvtidstjänst som matematikutvecklare. (071203)
Läs mer på s 15 i Pedagogiska magasinet >>

Oskarshamn
Constanta Olteanu har anställts som forskare/lärare under tre år på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn. Målet är att utveckla matematikundervisningen så att elevernas kunnande ökar i hela kommunen. Constanta framhåller bl a vikten av att lärare som arbetar med olika åldersgrupper får möjlighet att tillsammans diskutera hur eleverna ska få ut maximalt av matematikundervisningen. (071130)
Läs mer >>

Bromölla
En av lärarna i årskurs fem på Alvikenskolan i Bromölla är Cecile Lustig. Sedan i början av den här terminen ägnar hon 20 procent av sin arbetstid åt ett projekt för att utveckla elevernas kunskaper i matematik. Hon berättar för Kristianstadbladet att hon som matematikutvecklare ska vara en länk mellan lärarna i kommunen och den pedagogiska forskningen i Kristianstad, Malmö, Växjö och andra lärosäten. Hon åker på nätverksträffar med personer i andra kommuner som driver liknande projekt. (071126)
Läs mer >>
Fler når målen i matte ...

Eda
Matematikutvecklare för ökat matematikintresse
Förhoppningen är att det ska bli fler elever som tycker att matematik är roligt. Det säger Gun Andersson, specialpedagog och matematikutvecklare i Eda kommun till NWT angående det matematikprojekt som inleddes i fjol. (071026)
Läs mer >>

Karlskrona (070810)
Framgångsrikt arbete med diagnoser och uppföljning
Med diagnostiska prov och tillhörande individuella uppföljningar har lektorn i matematik, Constanta Olteanu, nått stora framgångar med sina elever, skriver Blekinge Läns Tidning. Karlskrona kommun har uppmärksammat resultaten och Constanta Olteanu har nu fått i uppgift att under det kommande läsåret vidareutveckla de framgångsrika arbetsmetoderna tillsammas med tjugo andra lärare vid kommunens gymnasieskolor. (070810)
Läs mer >>

Tranemo kommun
För femteklassare i Tranemo kommun ligger resultaten i svenska, engelska och matematik på samma nivå. I proven i nian har något börjat hända. Resultaten i svenska och engelska har till och med stigit något. Medan matten halkat ner till 80 procent. - Och de nationella proven på gymnasiet i fjol visade att endast 63 procent klarade målen, konstaterar Ulf Jogbratt, tf bildningschef i en artikel i Borås tidning. Nu satsar kommunen på matematikutvecklare i varje rektorsområde. (070403)
Läs mer >>

Tomelilla
Gudrun Malmers Stiftelse har till syfte att främja klassrumsforskning om lärande och undervisning i ämnet matematik i grundskolan, gymnasieskolan och jämförbara skolformer. Stiftelsen har vid sitt sammanträde i december fördelat 2006 års stipendiesumma på 48 000 kronor.
    Ingrid Ahnelöv och Marie Svensson, båda lärare i Smedstorps skola i Tomelilla har fått ett stipendium på 15 000 kronor för att arbeta med det matematiska språket så att barnen på ett tidigt stadium förstår de olika termerna de ställs inför.
Läs mer >>
Läs om samtliga stipendiater >>
Rapporter från tidigare stipendiater >>
Artikel i ÖsterlenMagasinet, s 22 >> (070322)

Strängnäs
Karl-Åke Borg, Matematikutvecklare i Strängnås kommun har fått i uppgift att att få fart på matematikämnet både på förskolor och grundskolor. Det är en jätteutmaning, säger han i en intervju i Eskilstunakuriren (070313).
Läs mer >>

Marks kommun
I Marks kommun pågår en matematiksatsning som börjar ge resultat. "Nu börjar folk komma igång och få tankar och idéer om hur de vill göra. Då kan de behöva en puff att gå vidare och genomföra det på hemmaplan", säger ansvarig samordnare på barn- och ungdomsförvaltningen. Helst vill man också anställa en eller två matematikutvecklare på deltid.
Läs artikel i Hallands Nyheter >>
Läs artikel i Borås Tidning >>
Läs mer om satsningen på kommunens webbplats >>

Nynäshamn
Från och med höstterminen i år kommer Nynäshamn att göra en kraftfull satsning för att garantera att alla Nynäshamns barn har fått lära sig läsa, skriva och räkna innan de lämnar åk 3. Det kommer att satsas tre miljoner per år med start under höstterminen för att starta upp verksamheten med extra undervisningstid i matematik och svenska för alla barn i årskurserna 1 till 3. Detta innebär att Nynäshamns skolor kommer att kunna erbjuda barnen uppemot 7000 timmar extra undervisning för att höja kunskapsnivån ytterligare i matematik och svenska.
Läs mer >>