Föreläsningar Omg 7, nov–dec 2008

Observera att det till de tre första programpunkterna nedan finns något olika versioner när de presenteras i respektive region.

Matematiken i det nya Skolverket
Helena Karis och Johan Börjesson
Se presentation (710 Kb) >>

Matematik i fokus för inspektion
Monica Gillenius, Alf Johansson och Carina Abréu
Se presentation (332 Kb) >>

Individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen
Johan Börjesson och Peter Fagerlund
Se presentation (493 Kb) >>

Elever med särskilda förmågor och fallenhet i matematik
Eva Petterson och Linda Mattsson
Eva Pettersons licentiatavhandling Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik kan laddas ner här >>

Matematikutveckling i Botkyrka kommun
Erik Nilsson och Anette Skytt
Läs mer >>
Se presentation (1.27 Mb) >>

Matematikutveckling i Eda kommun
Elisabet Björklund och Gun Andersson
Se presentation (917 Kb) >>
Se presentation (1.85 Mb) >>
Fokusgrupp, alla faktorer >>
Inventering av utbildning >>
Kompetensutvecklingsplan >>

Matematikutveckling i Ovanåkers kommun
Solveig Landar och Agneta Persson
Se presentation (2.05 Mb) >>
Läs artikel i Nämnaren nr 2, 2008 (103 Kb) >>

Matematikutveckling i Rosengård, Malmö stad
Leif Åhlander och Petra Svensson
Se presentation (278 Kb) >>
Karta, stadsdelar >>
Karta, välfärdsindex >>

Matematikutveckling i Halmstads kommun
Malin Lindwall och Håkan Cajander
Se presentation (2.90 Mb) >>