Omg 7, nov–dec 2008

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal – en handbok. Göteborgs Universitet, NCM.
Läs mer och beställ >>

Myndigheten för Skolutveckling. (2008). Naturorienterande ämnen. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Myndigheten för skolutveckling. (2008). Att lyfta den pedagogiska praktiken. Vägledning för processledare. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

NCM, Nämnaren. (2008: 2). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 2, 2008 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2008: 3). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 3, 2008 >>
Prenumerera >>

Skolverket. (2008). Allmänna råd och kommentarer. För arbete med åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting. (2008). Öppna jämförelser — Grundskola 2008.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Så kan målen i åk 3 nås. Smakprov på stöd- och stimulansmaterial i matematik från NCM inkl särtryck ur Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik.
Kan inte beställas.

Aurelius Räknelära
Läs mer >>