Föreläsningar Omg 10, jan 2010

Skolverkets utvecklingsinsatser
Heléne Ängmo och Anders Palm
Se Anders Palms presentation >>
Se Heléne Ängmos presentation >>

TIMSS 2007 och TIMSS Advanced 2008. Resultat och fördjupade analyser
Peter Nyström
Se presentation >>

IKT och det nya medialandskapet i matematikundervisningen
Per Jönsson och Thomas Lingefjärd
Se presentation >>

Laborativ matematikundervisning – Vad vet vi?
Elisabeth Rystedt
Se presentation >>
Till kunskapsöversikten Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? finns frågor som kan användas vid diskussion om innehållet.
Hämta pdf >>

Utveckla din bedömarkompetens – nytt stödmaterial för bedömning av matematikkunskaper i åk 1–6
Maria Nordlund och Marie Thisted
Se presentation >>

Satsning på matematikutvecklare och skolutveckling – rapport från en utvärdering
Anders Tengstrand
Se presentation >>