Utvärderingar

Utvärdering genomförd av det danska matematikdidaktiska nationella videncentret NAVIMAT på uppdrag av Skolverket
Presenterades i jan 2010
Läs NAVIMATs hela rapport eller se kortare presentation >>
Se också Skolverket >>

Utvärdering genomförd av universitetslektor em Anders Tengstrand, Linnéuniversitetet, på uppdrag av NCM Presenterades i jan 2010
Läs sammanfattning av Anders Tengstrands utvärdering >>
Läs hela rapporten >>
Se också  Skolverket >>

NCM:s interna utvärdering efter konferensomgång 6
September 2008
Sammanställning av utvärderingen >>

NCM:s interna utvärdering efter konferensomgång 3
Augusti 2007
Sammanställning av utvärderingen >>

Varje konferens (hittills 34) utvärderas dessutom internt av NCM och sammanställningar görs efter varje konferensomgång (hittills 10 konferensomgångar).