Föreläsningar Omg 12, mars-april 2011

På jakt efter förmågor
Anette Jahnke
Se ppt-presentation >>
Se presentationen på film>>

Ola Helenius
Se ppt-presentation >>
Längst ned på sidorna med de olika förmågorna finns det länkar till slutet av filen där KOM respektive Adding it up presenteras. Man kan alltså klicka sig från t ex sidan om Begrepp dels till sådant som KOM skriver om begrepp dels till sådant som Adding it up skriver om begrepp.
Se presentationen på film >>

På jakt efter förmågor – i undervisningen
Under en workshop på 2 timmar fördelade sig matematikutvecklare i olika grupper utifrån strävansmatrisen. I varje grupp valdes en aktivitet som först beskrevs och därefter granskades med avseende på förmågor. Gruppernas anteckningarna samlades in direkt efter workshopen, varav en del mailades in och andra lämnades in på handskrivna papper och är därför inscannade. Obs att deltagarna endast hade 2 h totalt till sitt förfogande och att de inte fått tillfälle till renskrivning eller bearbetning. Beskrivningarna av aktiviteterna och vilka förmågor som kommer till uttryck i dem, ska därför ses som ett första utkast.

Alla aktiviteterna ligger på ett och samma ställe och är grupperade efter rutorna i Strävansmatrisen. Ingen uppdelning har gjorts utifrån i vilken region som arbetet skett.

Arbetsbeskrivningen som användes under workshopen >>

Till aktiviteterna >>

Matematiksatsningen – Skolverkets roll och stödet från RUC
Charlotta Blomqvist och Andres Palm
Se presentation >>

RUC Halmstad
Caroline Eriksson
Se presentation >>

RUC Göteborg
Monica Sandorf
Se presentation >>

RUC Borås
Gunilla Magnusson
Se presentation >>

RUC Skövde
Helen Jern
Se presentation >>

RUC Högskolan Väst
Yvonne Larsson
Se presentation >>

RUC Karlstads universitet
Elisabeth Nyberg
Se presentation >>

RUC Örebro universitet
Andreas Bergwall
Se presentation >>

RUC Högskolan Dalarna
Anna Teledahl och Helena Grundén
Se presentation >>

RUC Södertörns högskola
Eva Färjsjö
Se presentation >>

RUC Uppsala universitet
Inga-Lill Haglund
Se presentation >>

RUC Stockholm
Kerstin Larsson och Ulla Lundström
Se presentation >>

RUC Mälardalen
Åsa Brattlund
Se presentation >>

RUC Mittuniversitetet
Anna-Karin Erbell

RUC Umeå
Margareta Wolf-Watz
Se presentation >>

RUC Linnéuniversitetet
Karin Sällström
Se presentation >>

RUC Högskolan Kristianstad
Christina Lindh
Se presentation >>

RUC Högskolan Jönköping
Elisabeth Berglund
Se presentation >>

Öppna jämförelser – Tema Matematik
Bergs kommun: Karin Flodin, Charlotte Helgesson och Anneli Olofsson
Se presentation >>

Essunga kommun: Johanna Lundén och Kristina Hededal-Ljungsberg
Se presentation >>

Halmstads kommun: Malin Lindwall och Annalena Åberg
Se presentation >>
Läs redogörelse för matematikprojektet >>
Handout >>

Sollentuna kommun: Peter Fredriksson, Katarina Brundell, Maria Nyström, Sara Penje, Kerstin Ving och Åsa Tegsten
Se presentation >>

Intensivundervisning i matematik
Görel Sterner
Se presentation >>

Anna Pilebro och Kristina Skogberg
E-postadresser:
anna.pilebro@sundbyberg.se
kristina.skogberg@sundbyberg.se
Se presentation >>

Bokprat
Berit Bergius
Se presentation >>

Sveriges MatematikLärarförening – SMaL
Karin Lagerström och Lena Knutsson, Maria Berg och Bodil Lövgren, Per Berggren, Tina Lundström och Margareta Löfstedt, Ingemar Holgersson och Ulla Öberg
Se presentation >>