Bakgrundsdokument och referenslitteratur

Läsåret 2011-12 är kanske det reformtätaste vi haft i vårt land inom utbildningsområdet ...
Ladda ner >>

Rekrytering till läraryrket ...
Ladda ner >>

Statskontoret 2007: Många saknar utbildning för stadiet eller ämnet som svarar mot ansvaret ...
Ladda ner >>

Liber Abaci - the Book of Calculation ...
Ladda ner >>

Sveriges första tryckta räknelära från 1614 ...
Ladda ner >>

Matematikundervisningen för hundra år sedan ...
Ladda ner >>

Matematiken i styrdokument/kursplaner/frameworks ...
Ladda ner >>

Svårt att lära - lätt att undervisa? Om kompetensutvecklingsinsatser för lärare i matematik 1965-2000 ...
Ladda ner >>

Matematikdelegationen ...
Ladda ner >>

Matematiksatsningen ...
Ladda ner >>

Satsningar på matematik i budgetpropositionen 2011/12 ...
Ladda ner >>

Fem riktmärken för EU 2020 
Ladda ner >>

Vuxnas deltagande i livslångt lärande
För att öka vuxnas, särskilt de lågutbildades, deltagande i livslångt lärande bör i genomsnitt minst 15 % av de vuxna delta i livslångt lärande senast 2020.

Personer med svaga grundläggande färdigheter
För att se till att alla kunskapsinhämtare förvärvar tillräckliga grundläggande färdigheter, särskilt i läsning, matematik och naturvetenskap:
bör andelen 15-åringar med svaga grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap (3) understiga 15 % senast 2020.

Personer med eftergymnasial utbildning
Med tanke på det ökande kravet på högre utbildning, samtidigt som det erkänns att yrkesutbildning är lika viktig bör andelen 30–34-åringar med eftergymnasial utbildning vara minst 40 % senast 2020.

Elever som lämnar utbildningen i förtid
För att bidra till att ett maximalt antal kunskapsinhämtare slutför sin utbildning bör andelen elever som lämnar utbildningen i förtid (5) understiga 10 % senast 2020.

Förskoleverksamhet
För att öka deltagandet i förskoleverksamhet som en grund för senare goda utbildningsresultat, särskilt för barn från mindre gynnade miljöer:
bör minst 95 % av barn som har fyllt fyra år men ännu inte uppnått åldern för obligatorisk skolstart delta i förskoleverksamhet senast 2020.

EU och matematikutbildning ...
Ladda ner >>

Satsningar på IKT i Sydkorea ...
Ladda ner >>

Satsningar på digitala utvärderingssystem i USA ...
Ladda ner >>

Sökbart Aktuellt på NCM:s webbplats ...
Ladda ner >>