Föreläsningar Omg 14, mars 2012

Introduktion för nytillkomna matematikutvecklare
Elisabeth Rystedt
Se ppt-presentation >>

Skolverkets erfarenheter av satsningen 2009–2011
Ia Envall
Se ppt-presentation >>

Mattelyftet 2012–2016
Peter Östlund
Se ppt-presentation >>
Emma Wimmerstedt
Skolverket: Utredning och förslag på en didaktisk fortbildning för alla matematiklärare
Delredovisning av regeringsuppdrag U2011/2229/G
Se Missiv >>
Se ppt-presentation >>

IKT i matematikundervisningen – utvärdering av Matematiksatsningen
Håkan Lennerstad
Se ppt-presentation >>
Åtta IKT-projekt för matematiken i skolan - empiri och analys
Läs rapport >>

Lesson study och Learning study – utvärdering av Matematiksatsningen
Constanta Olteanu
Se ppt-presentation >>

Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder – utvärdering av Matematiksatsningen Madeleine Löwing
Se ppt-presentation >>
Marie Fredriksson
Se ppt-presentation >>
Eva Färjsjö
Se ppt-presentation >>

Matematikundervisning i grundsärskolan – utvärdering av Matematiksatsningen
Kerstin Göransson
Se ppt-presentation >>
Tina Hellblom-Thibblin
Se ppt-presentation >>

Matematikutvecklare – i siffror
Elisabeth Rystedt
Se ppt-presentation >>

Klassrumsbedömning i matematik – för elevers engagemang och lärande
Lisa Björklund Boistrup
Se ppt-presentation >>
Diskussionsfrågor >>
Se film >>