Nätverk

Här inbjuds alla matematikutvecklare att anmäla lokala nätverk i matematik inom skolor, mellan skolor, mellan olika skolfomer etc. På så sätt ges en bild och översikt av existerande nätverk som också kan underlätta kontakter mellan nätverk som har samma inriktning. Förteckningen kan kanske också inspirera till ytterligare nätverk i matematik. Nätverken samlas under respektive kommun.

Uppge
– kommun
– nätverkets namn
– deltagande skola/skolor och skolår
– syfte
– kontaktperson
och maila informationen till Lena Trygg.Filipstads kommun
(110913)
I Filipstad finns ett nätverk: Röda tråden från F–9.
Alla kommunala grundskolor från Fk till årskurs 9 deltar.
Kontaktperson är Annalena Ranström, annalena.ranstrom@edu.filipstad.seHeby kommun
(080521)
I Heby Kommun har vi nätverksträffar 2 gånger / termin.
Deltagande skolor är:
Östervåla skola F-9
Tärnsjö skola F-6
Harbo skola F-6
I Ur och Skur lågan F-6 (friskola)
Morgongåva skola F-9
Heby skola F-9
Huddunge skola F-6
Vittinge F-6
Enåker F-6
IV- och lärlingsprogrammet

Syftet är att vi ska ha fler elever som intresserar sig för matte och som får slutbetyg.
Vid varje träff har vi tänkt att vi berättar om hur vi undervisar inom ett speciellt område, sist var det multiplikation.

Kontaktperson är Cecilia Åhlenius, cecilia.ahlenius@edu.heby.se, som är matematikutvecklare på 10% i Heby kommun.Orsa kommun
Röda tråden
Förskoleklass – grundskolan – Lärcentrum
Att få en helhetssyn i ämnet matematik. Det gäller ex att skapa förståelse för hur man arbetar med matematik i olika åldrar, råd och ideer till varandra samt – hur når vi målen?
Lokalt nätverk i förskolan
Röda tråden förskolan, att synliggöra matematiken i förskolan

Kontaktpersoner:
Karin Hedberg
EvaLena JohanssonÅrjängs kommun
(080522)
Här kommer en liten rapport från Årjängs kommun:
Vi har ett nätverk via Ruc – Karlstad som heter "Elevers lärande i matematik". Vi är nu inne på omgång 2.
Det första nätverket eller gruppen började maj –07 och har fungerat så att vi har varit på 7 seminarietillfällen i Karlstad. Mellan träffarna möts vi även på hemmaplan och diskuterar en uppgift vi fått på seminariet.
    Vi har försökt att få med lärare från de allra yngsta, 1–3-åringar, ända upp t o m gymnasiet, och det har fungerat väldigt bra. Den här gruppen ska fortsätta träffas på hemmaplan någon gång per termin.
    Eftersom vi har många bygdeskolor i vår kommun, har vi försökt att få med en representant från alla skolor, och vi har nästan lyckas med det. Nu är vi igång med en ny grupp lärare på samma sätt. Vi har även denna gången med lärare för alla åldrar. Jag är s k lärledare för dessa grupper.
    I kommunen har vi en rektorsgrupp speciellt för matematik och ansvarig är rektor Nils-Gustav Nilsson vid Silbodalskolan som också är ansvarig rektor för fortbildningen "Elevers Lärande i matematik"-grupperna.
    Vi har nu också en grupp som håller på att bygga upp en matematikverkstad här på Silbodalskolan med hjälp av projektpengar vi fick från MSU. Ett sådant arbete skall ju aldrig bli klart, men vi använder nu verkstaden och den är under ständig utveckling. Ansvarig för den är jag och vår textilslöjdlärare Monika Frisk.
    Syfte med allt detta är ju att höja kunskapsnivån i matematik. Detta är ju det stora uppdraget. Syftet med nätverkan är att öka förståelsen för elevernas matematikutveckling. Hjälpa och stötta varandra, tipsa varandra om bra aktiviteter o s v.
Mål: Att skapa en förändrad undervisning som bygger på variation och lust och på så vis få en högre måluppfyllelse.

Detta var i korthet vad vi gör just nu.

Vi har också haft träffar med lärarutbildare vid Karlstads Universitet där studenter, nyutbildade lärare, rektorer och äldre, erfarna lärare har varit med. Där har vi diskuterat lärautbildningen med fokus på matematik.

Hälsningar
Kristin Johansson, matematikutvecklare i Årjängs kommun.