Nätverk

Här inbjuds alla matematikutvecklare att anmäla lokala nätverk i matematik inom skolor, mellan skolor, mellan olika skolfomer etc. På så sätt ges en bild och översikt av existerande nätverk som också kan underlätta kontakter mellan nätverk som har samma inriktning. Förteckningen kan kanske också inspirera till ytterligare nätverk i matematik. Nätverken samlas under respektive kommun.

Uppge
– kommun
– nätverkets namn
– deltagande skola/skolor och skolår
– syfte
– kontaktperson
och maila informationen till Lena Trygg.Eskilstuna kommun
(080523)
Nätverkets namn: Matematikinspiratörer (ett stort nätverk som träffas i dess helhet men även uppdelat efter olika inriktningar utifrån behov, ex förskolenätverk, specialfunktionsnätverk, Nätverket matematikverkstäder, etc)
Deltagande skola/skolor och skolår: Drygt 80 personer från förskola till gymnasiet med tyngdpunkt på förskoleklass–skolår 6
Syfte: ge input och underhålla de utvecklingsprocesser som väljs på individ-, arbetslags-, enhets- eller områdesnivå och som drivs med stöd av chef och inspiratör/er.
Kontaktperson: Anne-lie Andersson Leweby, e-post anne-lie.leweby@eskilstuna.seHuddinge kommun
(080520)
Jag startade upp en nätverksgrupp i Huddinge kommun i höstas. Vi har träffats vid fem tillfällen.

Kommunen har startat upp en webbsida, liknande lektion.se där vi fick i uppgift att säkerhetsställa de lektionsförslag som kom in. Det arbetet har stannat av lite, men jag hade då redan tagit kontakt med intresserade lärare som ville ingå i den gruppen så vi har då träffats runt andra frågor.

Vi har diskuterat litteratur (den jag fått på matematikutvecklarkonferenserna), mål, matriser m.m. men nu bestämt att vi under en tid ska arbeta fram en kommunövergripande plan för hur vi kan utveckla vår samverkan med hemmet. Några av oss har haft Familjematte-kvällar, liknande de som NCM informerat om. Vi vill nu tillsammans arbeta fram en plan på hur vi kan få elevernas föräldrar mer delaktiga och att det arbetet ska se lika ut inom kommunen.

Ansvarig för detta nätverk är jag själv och för närvarande är vi 17 lärare i gruppen, från förskoleklass till år 9. Ett tiotal skolor är representerade.

Hälsningar Eva Färjsjö
eva.farjsjo@huddinge.se
073-621 74 76Järfälla kommun
(080521)
I Järfälla finns ett aktivt och fungerande nätverk av matematiksamordnare. Läs mer i följande dokument:
Matematikutveckling i Järfälla kommun >>
Klassläraren – Matematiksamordnaren – Screening – Åtgärder >>
Lista på matematiksamordnare >>Nyköpings kommun
(080828)
Adressen till vår matematikutvecklarsida i Nyköping är: www.edu.nykoping.se/matte/
Hälsningar
Hanna Arvidsson och Birgitta LarssonSollentuna kommun
Matematikutvecklarna vänder sig till samtliga lärare i matematik i Sollentunas kommun. Projektets syfte är att genom att hjälpa lärare att hitta sätt/sprida goda idéer för elever som inte når målen i matematik. Samverkan med gymnasiet är också en viktig del då flertalet elever går vidare dit.

Målet är att andelen godkända elever i matematik ska öka. Öka lärarnas lust och möjlighet till fortbildning i matematik. Öka matematikämnets status i Sollentuna kommun.

Nätverksträffar för lärarna sker 2 ggr/termin på arbetstid kl.15-16.30. Inbjudan skickas via rektorernas veckobrev samt till de lärare som tidigare varit på träffarna. Studiecirkeln i ”kreativ matematik” har skolorna fått anmäla sig till. Dessa kommer att ske 2 ggr under vt. 2008 och tre ggr under ht 2009.

Matematikutvecklarna jobbar i samarbete med Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM som tillhör Göteborgs Universitet. Ta gärna kontakt med Matematikutvecklare i Sollentuna Kommun om du är intresserad!
Sara Carlson, Sofielundsskolan sacar_s@edu.sollentuna.se
Kicki Thorell, Rudbecks gymnasium kitho_s@edu.sollentuna.se

Inbjudan till nätverksträff 26 nov 2008 >>Vaxholms stad
(080520)
– nätverkets namn: har inget än
– deltagande skola/skolor och skolår: samtliga skolor i kommunen
Norrbergsskolan (6–9)
Pålsundsskolan (F–5)
Resarö skola (F–5)
Söderfjärdsskolan (6–9)
Vaxö skola (F–5) (Rindö skola F–3 ligger under Vaxö skola, men vi hoppas att de snart har en egen representant.)
– syfte: först och främst informationsspridning (tvåvägs). Vi är tämligen nystartade.
– kontaktpersoner: Bo Tingman och Kerstin Jansson