Omg 2, vt 2007

Litteraturen presenterades på konferenserna av Berit Bergius.
Läs presentationen >>

Ds 2005:16. (2005). Att fånga kunnandet om lärande och undervisning. Stockholm: Utbildnings- och kulturdepartementet.
Ladda ner >>
Låna >>
Köp >>

Boesen, J. m fl (red.) (2006). Lära och undervisa matematik: internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Doverborg, E. & Emanuelsson, G. (red.) (2006). Små barns matematik. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Emanuelsson, G. & Doverborg, E. (red.) (2006). Matematik i förskolan. Nämnaren TEMA. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

Rystedt, E. & Trygg, L. (2005). Matematikverkstad – en handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Låna >>
Köp >>

NCM, Nämnaren. (2007: 1). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2007 >>
Prenumerera >>