Kompetensutveckling

På NCM:s webbplats finns under rubriken Kompetensutveckling stöd för planering av insatser för att utveckla matematikundervisning i förskola och skola. Under matematikutvecklarkonferenserna har bland annat hänvisats till webbplatsen när det gäller

  • vad som finns skrivet om kompetensutveckling i skollag, styrdokument och fackliga avtal
  • dokument och statistiska uppgifter som kan användas som planeringsunderlag
  • exempel på frågeställningar som behöver uppmärksammas vid planering av kompetensutveckling i matematik
  • konkreta exempel på nulägesbeskrivningar
  • litteratur
  • olika kompetensutvecklingsmodeller för lärare som undervisar i matematik.

Kompetensutveckling >>