Litteratur

Litteratur


Omslagen ovan är exempel på litteratur som delats ut vid de olika konferenstillfällena. Fullständiga litteraturlistor presenteras tillsammans med uppgifter om var de finns att ladda ner, låna eller köpa. Listorna kompletteras med en bokpresentation. Se vidare:
Omg 14, mars 2012 >>
Omg 13, 16 nov 2011 >>
Omg 12, mars–april 2011 >>
Omg 11, 17 nov 2010 >>
Omg 10, jan 2010 >>
Omg 9, sep–okt 2009 >>
Omg 8, feb 2009 >>
Omg 7, nov–dec 2008 >>
Omg 6, april–maj 2008 >>
Omg 5, jan 2008 >>
Omg 4, ht 2007 >>
Omg 3, maj 2007 >>
Omg 2, vt 2007 >>
Omg 1, ht 2006 >>

All utdelad litteratur finns också samlad i en lista.
Samlad litteraturlista >>

Nämnarenartikel om matematikutvecklare
I Nämnaren nr 2, 2007 finns en artikel som ger en sammanfattande presentation av den nationella satsningen på matematikutvecklare.
Läs artikel >>

Frågebatteri för matematikutvecklare
Till kunskapsöversikten Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? finns frågor som kan användas vid diskussion om innehållet.
Hämta pdf >>