Föreläsningar Omg 5, jan 2008

Webbmatte – ett stöd för undervisning på sex språk
Fredrik Wall, Mats Westin
www.webbmatte.se >>

Reviderade förslag till mål för matematik i årskurs 3 och tillhörande implementering
Niclas Westin
Niclas Westins presentation >>

PISA och ROSE – vad kan vi lära av resultaten i matematik och naturvetenskap?
KG Karlsson, Magnus Oscarsson, Astrid Pettersson och Henrik Laurén
KG Karlsson och Magnus Oscarssons presentation >>
Astrid Petterssons presentation >>
Henrik Lauréns presentation >>

Samverkan mellan skola och näringsliv – en framtidsfråga
Jan-Eric Sundgren och Nicholas Tengelin
Presentation (930 Kb) >>

Foton
Några foton från den nationella konferensen för matematikutvecklare i Stockholm 30 januari 2008 finns här >>

Reportage
MSU:s reportage från den nationella konferensen för matematikutvecklare som anordnades av NCM den 30 jan 2008 i Stockholm.
Läs mer >>