Föreläsningar Omg 8, 2 februari 2009

TIMSS 2007 – vad säger resultaten och hur kan vi vända den negativa trenden?
Camilla Thinsz Fjellström, Per-Olof Bentley och Johan Häggström

Se Camilla Thinsz Fjellströms presentation (1.57 Mb) >>
Se Per-Olof Bentleys presentation (560 Kb) >>
Se Johan Häggströms presentation (88 Kb) >>

Svårt att lära, lätt att undervisa. Hur utmanar vi synen på matematik?
Göran Emanuelsson
Se presentation (300 Kb) >>