Omg 9, sep–okt 2009

Helenius, O. & Mouwitz, L. (2009). Matematiken – var finns den? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Lindström, L. & Lindberg, L. (red.). (2005). Pedagogisk bedömning. Stockholm: HLS förlag.


Ljung, B-O. (2006). Karriär på prov. Rapport 1101-1475; 21 PRIM-gruppen. Stockholm: Lärarhögskolan, PRIM.
Läs mer och beställ >>

Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli – finns det? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer och beställ >>

Nordström, S. (red). (2009). Matematikundervisningen i Sverige för 100 år sedan. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

NCM, Nämnaren. (2009: 1). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 1, 2009 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2009: 2). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 2, 2009 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2009: 3). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet.
Nämnaren, nr 3, 2009 >>
Prenumerera >>

Olofsson, G. (2006). Likvärdig bedömning? Rapport 1101-1475; 23, PRIM-gruppen.
Stockholm : Lärarhögskolan, PRIM.

PRIM-gruppen. (2003). Tala om kunskap. Stockholm : PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm.

PRIM-gruppen. (1999). PRIM-gruppens matematikuppgifter för årskurs 9. Stockholm: PRIM.

Skolverket. (2009). Vad du måste veta för att sätta betyg i grundskolan. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2009). Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? Rapport 330. Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2009). Utvecklingssamtalet. Hur går det för ditt barn i skolan? Stockholm: Skolverket.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Sveriges kommuner och landsting. (2009). Öppna jämförelser 2009 - Grundskola.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Länkar till litteratur
Nunes, T., Bryant, P. & Watson, A. (2009). Key understandings in mathematics learning.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Nunes, T., Bryant, P., Sylva, K. & Barros, S. (2009). Development of maths capabilities and confidence in primary school.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>

Skolverket. (2009). Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygssättning.
Läs mer, beställ eller ladda ner >>