Omg 10, jan 2010

Johansson, M. (2009). Lyfta matematiken. Luleå: BUF:s forskningsrapportserie.
Läs mer >>
Ladda ner >>

NCM, Nämnaren. (2009: 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 4, 2009 >>
Prenumerera >>


Rystedt, E. & Trygg, L. (2010). Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? NCM, Göteborgs universitet.
Läs mer >>
Beställ >>

Skolverket (2009). TIMSS Advanced 2008. Huvudrapport. Rapport nr 336. Stockholm: Skolverket.
Läs mer och ladda ner >>

Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat – Erfarenheter från framgångsrika skolkommuner. Stockholm: SKL
Läs mer (sök på titeln) >>
Ladda ner >>