Föreläsningar Omg 11, 17 nov 2010

Skolinspektionens kvalitetsgranskning
Ola Helenius
Se presentation >>

Nya kursplaner
Helena Karis och Anette Jahnke
Se Helenas presentation >>
Se Anettes presentation >>

Matematikutvecklarens uppdrag
Nytt stödmaterial
Louise Furness och Elisabeth Rystedt
Se presentation >>

Bilder från tre kommuner
Norrköping: Maria Asplund, Ann-Christine Johansson och Britt-Marie Lindgren
Se presentation >>

Örnsköldsvik: Anna Dahlin och Christina Bergström
Se presentation >>

Olofström: Mikael Gustafsson och Camilla Stridh
Se presentation >>

Matematiksatsningen 2011 – hur kan matematikutvecklaren bli en resurs?
Anders Palm
Se presentation >>

Rektor – som pedagogisk resurs
Anette Jahnke
Se presentation >>

Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem
Karin Wallby och Susanne Gennow
Se presentation >>