Omg 12, mars–april 2011

Litteratur i påsen ...

Kungl. Vetenskapsakademien (2010). Matematik finns i allt.
Läs mer >>

NCM, Nämnaren. (2011: 1). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2011 >>
Prenumerera >>

Skolverket (2011). Del ur Lgr 11, Kursplan i matematik, i grundskolan.
(Det är inte längre möjligt att ladda ner enbart kursplanen i matematik ...)
Läs mer >>


Sveriges kommuner och landsting (2011). Öppna jämförelser - Tema Matematik.
Läs mer >>

Teknikföretagen (2011). Utmaningen.
Läs mer >>Rekommenderade länkar ...
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet (2010). Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. Ladda ner >>

Skolverket (2011). Kunskapskrav till kursplanen i matematik.
Ladda ner >>

Skolverket (2011). Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, kap 1 & 2.
Ladda ner >>

Skolverket (2011). Diskussionsunderlag för kursplanen i matematik.
Ladda ner >>

Skolverket (2010). Rapport 352. Rustad att möta framtiden? PISA 2009.
Ladda ner >>

Skolverket (2010). Stödja och styra. Om bedömning av yngre barn.
Ladda ner >>