Omg 13, 16 nov 2011

Litteratur i påsen ...

Bergius, B., Emanuelsson, G., Emanuelsson, L. & Ryding, R. (red) (2011). Matematik - ett grundämne. NCM, Göteborgs universitet.

NCM, Nämnaren. (2011: 2). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 2, 2011 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2011: 3). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 3, 2011 >>
Prenumerera >>

NCM, Nämnaren. (2011: 4). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 4, 2011 >>
Prenumerera >>

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik.
Ladda ner >>

Rekommenderade länkar
Kilhamn, C. (2011). Making sense of negative numbers. Gothenburg Studies of Educational Sciences, 304. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Ladda ner >>
Intervju på Skolporten >>
Abstract >>
Pressmeddelande från GU >>

Skolverket (2011). Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen.
Ladda ner >>