Omg 14, mars 2012

Litteratur i påsen ...

Hodgen, J. & William, D. (2011). Mathematics inside the black box. Stockholms universitets förlag.


Doverborg, E. & Wallby, A. (2012). Barn och matematik, 0–3 år. NCM, Göteborgs universitet.


NCM, Nämnaren. (2012: 1). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2012 >>
Prenumerera >>


Pettersson, A. (2010). Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.


Skolverket (2012). Tid för matematik.
Ladda ner >>


Skolverket (2012). Lesson study och Learning study samt IKT i matematikundervisningen.
Ladda ner >>


Skolverket (2012). Laborativ matematik konkretiserande undervisning och matematikverkstäder.
Ladda ner >>


Skolverket (2012). Matematikundervisning i grundsärskolan.
Ladda ner >>

Rekommenderade länkar
Lennerstad, H. (2012). Åtta IKT-projekt för matematiken i skolan - empiri och analys
Ladda ner >>

Skolverket (2012). Utvärdering av matematiksatsningen.
Ladda ner >>