KROM nov 2012

Här finner ni en samlad dokumentation från Konferensen för Rektorer och Matematikutvecklare (KROM) 12 -13 november i Stockholm 2012. Här finns presentationerna som gavs, program, diskussionsfrågor sammanfattningar av diskussionerna. Totalt samlades 320 deltagare. Program finner ni här >>

Diskussioner
Under konferensomgångarna genomfördes två diskussionspass i grupper med åtta. Varje grupp redovisade korta sammanfattningar av diskussionerna som vi sedan sammanställer och lägger ut. Kommer att läggas ut.
Ta del av diskussionsfrågor Dag 1: Erfarenhetsutbyte
Ta del av diskussionsfrågor Dag 2: Min roll

FöreläsningarInformation om matematikutvecklare
Elisabeth Rystedt
Se presentation >>

Information om rektorernas nätverk
Anette Jahnke
Se presentation >>

Introduktion: KROM - förena
Anette Jahnke
Se presentation >>

Building Professional Capability in Schooling Improvement
Helen Timperley
Dag 1. Se presentation >>
Dag 2. Se presentation >>
Kommer att läggas ut inom kort!
Tillhörande artikel >>

På G på NCM
Peter Nyström
Se presentation >>

SKL:s matematiksatsning
Per Thalin
Se presentation >>

Matematiklyftet – senaste nytt
Anders Palm
Se presentation >>

Assessment for Learning: Going Beyond the Strategies
Lorna Earl
Se presentation >>

Så här gör vi i Falun
Maria Sundström och Daniela Johansson
Se presentation >>

Så här arbetar vi som rektorer för att leda utvecklingen av matematikundervisningen
Kristina Edeland
Se presentation >>
Madeleine Zerne
Se presentation >>

Klassrumsbedömning i matematik – för elevers engagemang och lärande
Lisa Björklund Boistrup
Se presentation >>

Mathematical Literacy – vad är det?
Mogens Niss
Se presentation >>

Elever om matematikundervisningen
Anette Jahnke
Se presentation >>