Föreläsningar i Stockholmsregionen

30 november – 1 december

Exempel från undervisning i matematik på två språk
Eva Norén
Ppt finns här >>