Föreläsningar i Växjöregionen

10–11 januari 2007

Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? (eller annan rubrik på föreläsningen?)
Gunnar Sjöberg

Avhandlingen Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? kan laddas ner
här >>

Gunnar Sjöberg har intervjuats om sin avhandling i Skolporten,
läs här >>