Samlad dokumentation

Under respektive region finns konferensdokumentation och annat som är regionalt. På denna sida samlas samma dokumentation men ordnat under övergripande rubriker:

Föreläsningar
Föreläsningarna samlas konferensomgångsvis under gemensam programrubrik.
Läs mer >>

Så här gör vi i …
Under denna rubrik inbjuds matematikutvecklare att skicka in material som kan vara en hjälp för andra skolor, skolområden eller kommuner som arbetar för att utveckla matematikundervisningen. Det kan vara enskilda dokument som t ex nulägesbeskrivningar, utvärderingar av skilda slag, inbjudningar till olika aktiviteter, program etc som kan ge idéer och uppslag både när det gäller innehåll och utformning. Det kan naturligtvis också vara mer eller mindre omfattande projekt- eller processbeskrivningar som visar hur en skola, ett skolområde eller en kommun lagt upp sitt utvecklingsarbete i matematik. Mycket tid och energi kan sparas om vi kan dela med oss av gjorda erfarenheter.

Kommunpresentationerna samlas i bokstavsordning efter kommun- eller stadsdelsnamn.

För inskickat material ansvarar respektive författare.
     Maila materialet – text och en ingress på ca 5 rader – till Lena Trygg.
Läs kommundokumentationerna här >>

Uppmärksammat i media
Här finns länkar till artiklar och reportage om matematiksatsningar som uppmärksammats i media.
Mest aktuellt längst upp …
Läs mer >>

Matematikutvecklares uppdrag
Kommunerna i alfabetisk ordning.
Läs mer >>

Diskussioner
Anteckningar från gruppdiskussioner, dialogcaféer etc som är av allmänt intresse finns samlade.
Läs mer >>

Fotodokumentation
Matematikutvecklarkonferensen i Stockholm 3 maj 2007 dokumenterades även med foton.
Se bilderna!

Utvärdering
Satsningen på Matematikutvecklare har utvärderats både externt och internt.
Läs utvärderingarna >>

Samtliga program
Samtliga konferensprogram finns samlade på en sida.
Program >>

På jakt efter förmågor
Aktiviteter >>