Diskussioner

Gruppdiskussioner
Konferensomgång 14
Sammanställning av matematikutvecklarnas inlämnade minnesanteckningar:

Matematikutvecklares roll i Matematiklyftet
- Vilken roll kan matematikutvecklare spela i det förestående Matematiklyftet?
- Vilket stöd behöver matematikutvecklare för att kunna spela denna roll
- lokalt?
- regionalt?
- nationellt?
Läs sammanställningen >>

IKT samt Laborativ matematik
- I vilken utsträckning har du som matematikutvecklare varit ett aktivt stöd i projekt med dessa inriktningar? Hur?
- Vilka erfarenheter har du som matematikutvecklare av lokala satsningar på IKT och laborativ matematik?
- Känner du igen dig i utvärderingarnas slutsatser?
- Hur kan undervisning med stöd av IKT samt laborativ matematikundervisning utvecklas och stödjas framöver?
Läs sammanställningen >>

Matematikundervisning i grundsärskolan
- Vilka erfarenheter har du som matematikutvecklare av arbete med elever, lärare och rektorer i grundsärskolan?
- Hur kan man som matematikutvecklare utveckla samarbete med grundsärskola framöver?
Läs sammanställningen >>

Lesson/Learning study
- Vilka erfarenheter har du som matematikutvecklare av lokala satsningar på Lesson/ Learning study?
- I vilken utsträckning har du som matematikutvecklare varit ett aktivt stöd i projekt med den inriktningen? Hur?
- Känner du igen dig i utvärderingens slutsatser?
- Hur skulle arbete utifrån Lesson/ Learning study kunna utvecklas och stödjas framöver?
Läs sammanställningen >>


Erfarenhetsutbyte
Konferensomgång 6
Goda råd från matematikutvecklare till matematikutvecklare
Under konferensomgång 6, som genomfördes våren 2008 ingick ett pass med rubriken Erfarenhetsutbyte. Utgångspunkt var ett antal frågeområden som varje matematikutvecklare själv valde mellan. Det var olika antal frågor i de fem regionerna beroende på antalet matematikutvecklare. De goda råd som lämnades in på blädderblocksark efter passet finns dokumenterade för respektive region.

Region Göteborg, läs sammanställningen >>
Region Karlstad, läs sammanställningen >>
Region Stockholm, läs sammanställningen >>
Region Sundsvall, läs sammanställningen >>
Region Växjö, läs sammanställningen >>

En sammanfattning har gjorts av alla goda råd som lämnades in vid samtliga regionala konferenser. De goda råden har ibland samlats i grupper med egna underrubriker under de olika huvudrubrikerna. I några fall finns kompletterande kommentar.
Läs sammanställningen >>


Gruppdiskussioner
Konferensomgång 4
Sammanfattning av diskussioner utifrån artiklar i Lära och undervisa matematik – Internationella perspektiv.
Läs sammanfattningen >>


Gruppdiskussioner
Konferensomgång 2
Gruppdiskussionens frågor såg ut så här:
Vad har hänt sen sist?
1. Vad har vi hittills hunnit göra i kommunen?
2. Vad är nästa steg?
3. Övrigt?

Anteckningarna från gruppdiskussionerna på respektive konferens har skickats till matematikutvecklarna.
NCM har gjort en sammanfattning.
Läs sammanfattningen >>


Gruppdiskussioner
Konferensomgång 1
Gruppdiskussionerna under den första konferensomgången fördes kring följande frågor:

  • Vad gör vi när vi kommer hem?
  • Inför nästa konferens?
  • På lite längre sikt?

Region Göteborg, läs anteckningarna >>
Region Karlstad, läs anteckningarna >>
Region Stockholm, läs anteckningarna >>
Region Sundsvall, läs anteckningarna >>
Region Växjö, läs anteckningarna >>

En sammanfattning av samtliga gruppdiskussioner har gjorts.
Läs sammanfattningen >>


Dialogcafé
Konferensomgång 1
Dialogcaféerna under den första konferensomgången erbjöd följande frågor till diskussion:

  • Vad är viktigast att utveckla i min kommuns/skolas matematikundervisning?
  • Vilket stöd behövs?

Region Göteborg, läs anteckningarna >>
Region Karlstad, läs anteckningarna >>
Region Stockholm, läs anteckningarna >>
Region Sundsvall, läs anteckningarna >>
Region Växjö, läs anteckningarna >>

Efter att alla konferenser i omgång 1 genomförts, har NCM gjort en sammanställning av anteckningarna från samtliga dialogcaféer.
Läs sammanställningen >>