Omg 3, maj 2007

Litteraturen presenterades på konferenserna av Berit Bergius.
Läs presentationen >>

Myndigheten för Skolutveckling. (2007). Matematik. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Liber distribution
Ladda ner >>
Köp >>

NCM, Nämnaren. (2007: 2). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 2, 2007 >>
Prenumerera >>

NOMAD (2006) nr 1, 2, 3, 4. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.
NOMAD >>
Prenumerera >>

Broschyrer från Skolverket. Läs mer >>

Skolverket. (2007). Hur är läget i din kommun? Ladda ner >>

Skolverket. (2007). Hur är läget på din skola? Ladda ner >>