Matematikutvecklarkonferensen i Stockholm 3 maj 2007

Konferensstart
Den 3 maj 2007 hölls en gemensam konferens för matematikutvecklare i Folkets hus, Stockholm. 339 matematikutvecklare från samtliga fem regioner deltog. Projektledare Elisabeth Rystedt, NCM, hälsade alla hjärtligt välkomna.

Små barns matematik
Lilllemor Emanuelsson, Göran Emanuelsson och Görel Sterner från NCM höll en föreläsning om Små barns matematik. Här gav Lillemor exempel på vilken matematik man kan diskutera utifrån en näsduk.

… i förskolan
Görel Sterner gjorde kopplingar mellan teoretiska resonemang och konkreta exempel från barn i förskolans vardag.

Utbildningsdepartementet satsar
Amelie von Zweigbergk, stabschef vid Utbildningsdepartementet, presenterade de förestående satsningarna på lärares kompetensutveckling.

Representant från Skolverket
Bengt Johansson, NCM, introducerade Niclas Westin från Skolverket.

Mål år tre
Niclas Westin redogjorde för arbetet med de nya kursplanemål för år 3 i matematik.

UR och matematik
Marie Hallén och Ulrika Kjellberg från Utbildningsradion berättade om UR:s satsning på matematik och delade ut en påse till alla matematikutvecklare. I påsen fanns UR-Guiden, broschyren "Tema matematik – utbildningsmaterial som ger nytändning inom matematiken" samt inspirationsmaterial i form av två DVD-skivor med titeln "Tänk på matte". Den ena vänder sig till F–6 och den andra till 7–9 och gymnasiet.

Info från MSU
Peter Holmberg, Myndigheten för skolutveckling, informerade om Myndighetens arbete och tog bl a upp matematikutvecklarnas roll i kommunen.

Ny broschyr
Kirsti Hemmi, ansvarig för matematikämnet vid Myndigheten för skolutveckling, beskrev satsningarna utifrån Myndighetens nyproducerade broschyr "Matematik – ett prioriterat område". Broschyren delades ut till samtliga konferensdeltagare.

Litteraturpresentation
Berit Bergius, NCM, presenterade litteraturen i den bokpåse som delades ut till varje kommun. Läs presentationen och mer om böckerna på här >>

Sist på dagen
Matematikutvecklare på väg in till det avslutande programpasset.

Mer information finns på följande länkar
Program 3 maj
Läs här >>

Lärarlyftet
Lärarlyftet är regeringens satsning på lärarfortbildning. Under de närmaste fyra åren kommer 30 000 behöriga lärare att få möjlighet att gå en akademisk fortbildning vid universitet och högskolor,
läs här >>

Skolverket
Arbete pågår för att ta fram mål för skolår 3,
läs här >>

Myndigheten för skolutveckling
Presentationer av de satsningar som Myndigheten för skolutveckling gör för matematikundervisningen i förskola, grundskola och gymnasieskola,
läs här >>

UR
Under Tema Matematik ligger artiklar och programtips som rör det matematiska ämnesområdet,
läs här >>


Foto: Calle Flognman
Text: Elisabeth Rystedt